Vilka funktioner får fastighetsägaren tillgång till i Tryva appen?
  • En överblick över alla fastigheter och dess system inom brand-, vatten-, och inbrottsskydd. Systemet informerar ifall någon enhet behöver service eller batteribyte, likaså ifall en brandvarnare felaktigt plockas ned.
  • När en brandvarnare eller vattensensor i fastigheten aktiveras får utvalda mottagare ett larm i appen med information var det har skett.  
  • En administratörsroll i Tryva appen där fastighetsägaren får en helhetsöverblick över fastigheten och har kontroll över vilka funktioner och de olika boende ska ha tillgång till.
Vilka funktioner får boende tillgång till i Tryva appen?

I appen kan boende ta emot larm. Vid ett larm kan alla larmmottagare direkt chatta med varandra och samarbeta för en snabb och lyckad insats.