Hur fungerar ett inbrottslarm i ett flerfamiljshus?

Smarta rörelsedetektorer placeras ut på strategiska platser i fastigheten. När en detektor upptäcker rörelse som inte är naturliga störningar skickas larmet vidare till exempelvis larmcentral, väktartjänst, boende eller fastighetssystem.

Vi är intresserade av inbrottslarm, men vill börja med brand- och vattensensorer. Går det att lägga till andra sensorer senare?

Det går utmärkt att lägga till sensorer allteftersom.

Påverkas fastigheten något vid installation av inbrottslarmet?

Systemet är trådlöst, därför krävs inget ingrepp i fastigheten.