Hur underlättas SBA med systemet?
  • Fastighetsägaren slipper tidsödande ronder med manuella kontroller av alla brandvarnare samt allt merarbete som tillkommer för att hålla ordning på när varje brandvarnare har kontrollerats. 
  • I appen visas status för samtliga uppkopplade brandvarnare. Där visas också om någon brandvarnare felaktigt har plockats ned eller är i behov av service eller batteribyte. 
  • Uppkopplade brandvarnare är det bästa sättet att förebygga bränder och möjliggöra snabb upptäckt genom att larm skickas vidare till fler mottagare. 
Varför krävs inga kontrollronder med Tryvas system?

Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om de behöver batteribyte, behöver rengöras eller felaktigt har plockats ned. Med systemet säkerställs fungerande brandvarnare överallt. I appen ges en tydlig överblick av samtliga enheter, vilket ersätter manuella kontroller av brandvarnare.

Vilka funktioner inom brandskydd finns i appen?

I appen ser fastighetsägaren samtliga uppkopplade brandvarnare i fastigheten; placering, temperatur, batteristatus och ifall rengöring av rökkammare behövs. Om en brandvarnare behöver batteribyte skickas information om det, likaså ifall en brandvarnare felaktigt plockas ned.