flyerhq/react-native-link-preview@1.6.0
https://github.com/flyerhq/react-native-link-preview/blob/main/LICENSE
react-native-async-storage/async-storage@1.15.17https://github.com/react-native-async-storage/async-storage/blob/master/LICENSE
react-native-community/audio-toolkit@2.0.3https://github.com/react-native-audio-toolkit/react-native-audio-toolkit/blob/master/LICENSE
react-native-community/clipboard@1.5.1https://github.com/react-native-clipboard/clipboard/blob/master/LICENSE
react-native-community/push-notification-ios@1.10.1https://github.com/react-native-push-notification/ios/blob/master/LICENSE
react-native-firebase/analytics@14.5.0https://github.com/invertase/react-native-firebase/blob/main/LICENSE
react-native-firebase/app@14.5.0https://github.com/invertase/react-native-firebase/blob/main/LICENSE
react-native-firebase/crashlytics@14.5.0https://github.com/invertase/react-native-firebase/blob/main/LICENSE
react-native-firebase/messaging@14.5.0firebase/crashlytics@14.5.0
https://github.com/invertase/react-native-firebase/blob/main/LICENSE
react-navigation/bottom-tabs@6.2.0https://github.com/react-navigation/react-navigation/blob/main/packages/bottom-tabs/LICENSE
react-navigation/drawer@6.3.0https://github.com/react-navigation/react-navigation/blob/main/packages/drawer/LICENSE
react-navigation/native-stack@6.2.5https://github.com/react-navigation/react-navigation/blob/main/packages/native-stack/LICENSE
react-navigation/native@6.0.6https://github.com/react-navigation/react-navigation/blob/main/packages/native/LICENSE
rodw95/use-cancelable-promise@0.0.2https://github.com/rodw1995/use-cancelable-promise/blob/master/LICENSE
axios@0.26.0https://github.com/axios/axios/blob/v1.x/LICENSE
babel-plugin-inline-import@3.0.0https://github.com/feats/babel-plugin-inline-import/blob/master/LICENSE
immer@9.0.12https://github.com/immerjs/immer/blob/master/LICENSE
lottie-ios@3.2.3https://github.com/airbnb/lottie-ios/blob/master/LICENSE
lottie-react-native@5.0.1https://github.com/lottie-react-native/lottie-react-native/blob/master/LICENSE
moment@2.29.1https://github.com/moment/moment/blob/develop/LICENSE
react-dom@17.0.2https://github.com/facebook/react/blob/main/LICENSE
react-native-bootsplash@4.1.0https://github.com/zoontek/react-native-bootsplash/blob/master/LICENSE
react-native-camera@4.2.1https://github.com/react-native-camera/react-native-camera/blob/master/LICENSE
react-native-config@1.4.5https://github.com/luggit/react-native-config/blob/master/LICENSE
react-native-device-info@8.5.0https://github.com/react-native-device-info/react-native-device-info/blob/master/LICENSE
react-native-email-link@1.13.1https://github.com/includable/react-native-email-link/blob/master/LICENSE
react-native-gesture-handler@2.2.0https://github.com/software-mansion/react-native-gesture-handler/blob/main/LICENSE
react-native-haptic-feedback@1.13.1https://github.com/junina-de/react-native-haptic-feedback/blob/master/LICENSE
react-native-hyperlink@0.0.19https://github.com/obipawan/react-native-hyperlink/blob/master/LICENSE
react-native-image-crop-picker@0.37.3https://github.com/ivpusic/react-native-image-crop-picker/blob/master/LICENSE
react-native-image-pan-zoom@2.1.12https://github.com/ascoders/react-native-image-zoom/blob/master/LICENSE
react-native-image-picker@4.7.3https://github.com/react-native-image-picker/react-native-image-picker/blob/main/LICENSE.md
react-native-keyboard-manager@6.5.4-4https://github.com/douglasjunior/react-native-keyboard-manager/blob/master/LICENSE
react-native-linear-gradient@2.5.6https://github.com/react-native-linear-gradient/react-native-linear-gradient/blob/master/LICENSE
react-native-localization@2.1.7https://github.com/stefalda/ReactNativeLocalization/blob/master/LICENSE
react-native-localize@2.1.9https://github.com/zoontek/react-native-localize/blob/master/LICENSE
react-native-modal@13.0.0https://github.com/react-native-modal/react-native-modal/blob/master/LICENSE.md
react-native-orientation-locker@1.4.0https://github.com/wonday/react-native-orientation-locker/blob/master/LICENSE
react-native-pager-view@5.4.9https://github.com/callstack/react-native-pager-view/blob/master/LICENSE
react-native-permissions@3.2.0https://github.com/zoontek/react-native-permissions/blob/master/LICENSE
react-native-push-notification@8.1.1https://github.com/zo0r/react-native-push-notification/blob/master/LICENSE
react-native-qrcode-scanner@1.5.5https://github.com/moaazsidat/react-native-qrcode-scanner/blob/master/LICENSE.md
react-native-qrcode-svg@6.1.2https://github.com/awesomejerry/react-native-qrcode-svg/blob/master/LICENSE
react-native-reanimated@2.4.0https://github.com/software-mansion/react-native-reanimated/blob/main/LICENSE
react-native-render-html@6.3.4https://github.com/meliorence/react-native-render-html/blob/master/LICENSE
react-native-restart@0.0.24https://github.com/avishayil/react-native-restart/blob/master/LICENSE
react-native-safe-area-context@3.3.2https://github.com/th3rdwave/react-native-safe-area-context/blob/main/LICENSE
react-native-screens@3.10.2https://github.com/software-mansion/react-native-screens/blob/main/LICENSE
react-native-shimmer-placeholder@2.0.8https://github.com/tomzaku/react-native-shimmer-placeholder/blob/master/LICENSE
react-native-simple-radio-button@2.7.4https://github.com/moschan/react-native-simple-radio-button/blob/master/LICENSE
react-native-snap-carousel@3.9.1https://github.com/meliorence/react-native-snap-carousel/blob/master/LICENSE
react-native-sound@0.11.2https://github.com/zmxv/react-native-sound/blob/master/LICENSE
react-native-static-safe-area-insets@2.1.1https://github.com/Gaspard-Bruno/react-native-static-safe-area-insets/blob/master/LICENSE
react-native-svg-transformer@0.14.3https://github.com/kristerkari/react-native-svg-transformer/blob/master/LICENSE
react-native-svg-uri@1.2.3https://github.com/vault-development/react-native-svg-uri/blob/master/README.md
react-native-svg@12.1.1https://github.com/react-native-svg/react-native-svg/blob/main/LICENSE
react-native-tab-view@3.1.1https://github.com/satya164/react-native-tab-view/blob/main/LICENSE.md
react-native-web@0.17.5https://github.com/necolas/react-native-web/blob/master/LICENSE
react-native@0.67.2https://github.com/facebook/react-native/blob/main/LICENSE
react-use-websocket@3.0.0https://github.com/robtaussig/react-use-websocket/blob/master/LICENSE
react@17.0.2https://github.com/facebook/react/blob/main/LICENSE
use-immer@0.6.0https://github.com/immerjs/use-immer/blob/master/LICENSE
validator@13.7.0https://github.com/validatorjs/validator.js/blob/master/LICENSE

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!