Äldre löper större risk att förolyckas i bränder…och fallolyckor

Ädre löper större risk att förolyckas i bränder

Äldre personer löper större risk att förolyckas i samband med bränder. Det beror på deras sämre förmåga att upptäcka och åtgärda en begynnande brand, samt svårighet att snabbt sätta sig i säkerhet. Det finns även stora utmaningar kring testerna av brandvarnare, vilket i sig innebär en skaderisk. Många fastighetsägare lägger ansvaret på de boende, men är det rimligt att 75-åringar förväntas ställa sig på en stol för att kontrollera brandvarnaren i taket?

Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma

Kvarboendeprincipen som länge varit vägledande inom äldrepolitiken i Sverige, innebär att en person ska kunna bo kvar hemma i sin ursprungsbostad så länge som den enskilde själv önskar. Effekten av detta är att allt fler äldre personer i Sverige väljer att bo kvar längre i sina hem.

En betydande andel av äldre har fysiska begränsningar som innebär att de inte själva alls kan kontrollera att brandvarnaren uppe i taket fungerar. De äldre som trots allt ställer sig på en pall för att kontrollera brandvarnaren i taket utsätter sig själva för en betydande risk att råka ut för en allvarlig fallolycka.

Personer med fysiska begränsningar kan varken agera snabbt eller utrymma bostaden om en brand startar. För dessa boende räcker det inte att fastighetsägaren tidigare monterat en traditionell brandvarnare i taket.

Fungerande brandvarnare är allas intresse

I ett flerfamiljshus är alla boende beroende av grannarnas brandskydd och förmåga att agera vid brand.
Marcus Runefors vid Lunds Tekniska Högskola, har studerat allvarliga brandolyckor hos äldre personer. Han betonar betydelsen av just grannar vid bränder. I ungefär hälften av fallen där äldre drabbats av allvarlig brand är det grannarna som har larmat räddningstjänsten efter att ha hört brandvarnaren eller känt röklukt.

Det viktigaste är att förhindra och förebygga bränder. Alla fastighetsägare bör säkerställa ett effektivt och säkert brandskydd för alla boende. Genom att införa lösningar för alla i ”riskgrupper” skapas ökad trygghet och trivsel för alla. 

Smart teknik säkerställer trygghet för alla

Med uppkopplade brandvarnare säkerställs fungerande brandskydd i hela fastigheten. Uppkopplade brandvarnarsystem övervakar att alla enheter fungerar och sitter på plats. De informerar direkt om någon brandvarnare behöver batteribyte, har blivit dammig, eller felaktigt har plockats ned.

Med Tryvas system kombineras uppkopplade brandvarnare med ny teknik som gör att larm kan skickas direkt till boende, grannar, larmcentral och fastighetssystem i händelse av brand. På så vis kan en begynnande brand upptäckas tidigt, innan den hunnit sprida sig, och personer på plats i fastigheten kan göra en snabb första insats, även om den boende där brandvarnaren löst ut inte är hemma – eller av andra skäl inte kan agera. 

Vilka i fastigheten är mest lämpade att förebygga bränder?

I systemet skapar fastighetsägaren, socialtjänsten eller den boende och dess anhöriga en “larmplan”. Larmplanen bestämmer vilka som automatiskt ska larmas i händelse av en brand, exempelvis grannar, jourpersonal, familj och/eller en larmcentral. 

Genom att systemet larmar till mobiltelefonen hos boende och dess grannar kan dessa snabbare upptäcka branden och därmed förhindra dödsolyckor. Grannar är normalt sett positiva till att ta emot larm eftersom bränder i huset kan påverka alla allvarligt. Erfarenheten är att de allra flesta boende vill få information om en brandvarnare någonstans i huset har löst ut.

Vissa äldre har upp till 45 gånger större risk att dö i bränder

Statistik visar att äldre personer löper kraftigt förhöjd risk att omkomma i bränder. Exempelvis löper en rökande person över 85 år hela 45 gånger högre risk att omkomma i bränder.

Cirka en tredjedel av de som omkommer vid bostadsbränder gör det som följd av rökning. Inte sällan är sängrökning i kombination med ålderdom, funktionsnedsättningar och alkohol bidragande

Utforma husets brandskydd efter de boende

Vår rekommendation är att samtliga fastighetsägare utformar brandskyddet med hänsyn till de äldre. För många äldre personer räcker inte traditionella brandvarnare. I stället krävs ett brandskydd som innebär tidig upptäckt såväl som snabb åtgärd från någon med fysisk förmåga att agera.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!