SBA

Förenkla det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA).

Överblicka samtliga brandvarnare i fastigheten utan behov av rondering i lokaler och lägenheter. Samtliga brandvarnare är certifierade enligt EN 14604.

Övervaka alla enheter i en app. Inget behov av rondering.

Undvik rondering. Effektivisera det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) i en app. All data samlad på en plats. Få notis om något behöver åtgärdas.

Alltid fungerande brandvarnare. Överallt. Dygnet runt. Året om.

Full kontroll med övervakat brandskydd

Systemet kontrollerar och visar placering, batterinivå, röksensorns funktion m.m. för varje enhet.

Inget behov av rondering i lägenheter och lokaler

Alla enheter övervakas. Inget behov av rondering för att kontrollera brandvarnare i varje lägenhet eller uthyrd lokal.

Uppkopplade, trådlösa brandvarnare testar sig själva

Uppkopplade brandvarnare meddelar om de är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned.

20% saknar fungerande brandvarnare.

I flerfamiljshus saknar var femte lägenhet fungerande brandvarnare. Med systemet säkerställs fungerande brandskydd i hela fastigheten och en brand kan upptäckas även om ingen är på plats. 

Ta ansvar för äldre och rörelsehindrade - alla kan inte sköta sitt brandskydd.

Många boende har svårt att själva testa sina brandvarnare. Med uppkopplade brandvarnare säkerställs funktion överallt utan manuella kontroller. 

Så fungerar systemet vid brand.

1

Brandvarnaren tjuter

Reagerar på rök, värme eller temperaturstegring.

2

Larm skickas vidare

Är brandvarnaren fortfarande aktiv efter 30 sek larmas det vidare.

3

Sprids enligt larmplan

Larm kan t.ex. skickas till larmcentral, jour, räddningstjänst, boende m.fl. 

4

Snabb första insats

Att upptäcka en brand i tidigt
skede räddar liv och fastighet. 

"Systemet innebär två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem; det säkerställer att alla brandvarnare fungerar och att branden upptäcks tidigt - även när ingen är hemma..." Läs artikeln

Erik Arvidsson, Skadeförebyggande kommunikatör 

Prova på systemet

Välj ut en lämplig fastighet för testperiod av systemet. Utvärdera både brand- och vattenskydd för gemensamma utrymmen och lägenheter.

Tryva är stolt medlem i Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen arbetar för att öka brandsäkerheten i samhället. Som medlem stödjer vi detta viktiga arbete – tillsammans gör vi det möjligt att nå visionen om ett brandsäkert och hållbart Sverige. 

Jens Larsson

Vi vet att många missar att kontrollera brandvarnaren, vilket påverkar allas säkerhet. Den enda riktiga lösningen på detta problem är att vi som fastighetsägare tar över ansvaret. Med systemet från Tryva vet vi att alla brandvarnare alltid fungerar.

VD, Stiftelsen Aneby Bostäder

Leif Jonsson

Tidig upptäckt är avgörande vid akuta situationer. Uppkopplade brandvarnare som larmar till de boende är en bra metod som ger fastighetsägare och grannar mycket goda möjligheter att snabbt agera och förebygga bränder.

Utvecklingschef, Södertörns brandförsvarsförbund

Johan Magne

Ingen var hemma i lägenheten. Vårt hus hade blivit övertänt om vi inte fått larmet så tidigt. Nu kunde vi med viss möda släcka elden tillsammans. Hade vi dröjt ett par minuter till hade det inte varit möjligt.

Boende i BRF, Hägersten

Vanliga frågor

Hur underlättas SBA med systemet?
  • Fastighetsägaren slipper tidsödande ronder med manuella kontroller av alla brandvarnare samt allt merarbete som tillkommer för att hålla ordning på när varje brandvarnare har kontrollerats. 
  • I appen visas status för samtliga uppkopplade brandvarnare. Där visas också om någon brandvarnare felaktigt har plockats ned eller är i behov av service eller batteribyte. 
  • Uppkopplade brandvarnare är det bästa sättet att förebygga bränder och möjliggöra snabb upptäckt genom att larm skickas vidare till fler mottagare. 
Varför krävs inga kontrollronder med Tryvas system?

Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om de behöver batteribyte, behöver rengöras eller felaktigt har plockats ned. Med systemet säkerställs fungerande brandvarnare överallt. I appen ges en tydlig överblick av samtliga enheter, vilket ersätter manuella kontroller av brandvarnare.

Vilka funktioner inom brandskydd finns i appen?

I appen ser fastighetsägaren samtliga uppkopplade brandvarnare i fastigheten; placering, temperatur, batteristatus och ifall rengöring av rökkammare behövs. Om en brandvarnare behöver batteribyte skickas information om det, likaså ifall en brandvarnare felaktigt plockas ned.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inbjudningar till webbinarier, intressanta artiklar och kunskap direkt i mailkorgen

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!