Vanliga frågor

Samlade frågor och svar.

Allmänt

Våra boende har vanliga brandvarnare. Räcker inte det?

Statistik visar att ca 20% av lägenheter i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare. En stor  nackdel med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i fastigheten eventuellt reagerar på en tjutande brandvarnare.

Idag finns det ny teknik som ger ett mycket tryggare brandskydd. Med uppkopplade brandvarnare kan larm skickas vidare till flera mottagare vilket möjliggör snabb upptäckt och första insats. Dessutom testar uppkopplade brandvarnare sig själva och man kan säkerställa fungerande brandskydd överallt. 

Går det ofta brandlarm till de boende?

Nej. De smarta sensorerna är utrustade med teknik som känner av ifall rökutvecklingen stannar av, exempelvis om den boende vädrar inom 30 sekunder. Det går dessutom enkelt att trycka på undersidan av brandvarnaren för att stänga av larmet. 

Måste alla boende ha en smartphone för att systemet ska fungera?

Nej, tack vare de uppkopplade brandvarnarna kan alla vara trygga med att samtliga brandvarnare alltid fungerar. Varje fastighet skapar sin egen larmplan och väljer om de boende ska ta emot larm. Självklart väljer också de boende själva om de vill ta emot larm eller inte. Det räcker med att larm skickas vidare till några mottagare för att hela fastigheten ska bli trygg.

Hur underlättas SBA med systemet?
  • Fastighetsägaren slipper tidsödande ronder med manuella kontroller av alla brandvarnare samt allt merarbete som tillkommer för att hålla ordning på när varje brandvarnare har kontrollerats. 
  • I appen visas status för samtliga uppkopplade brandvarnare. Där visas också om någon brandvarnare felaktigt har plockats ned eller är i behov av service eller batteribyte. 
  • Uppkopplade brandvarnare är det bästa sättet att förebygga bränder och möjliggöra snabb upptäckt genom att larm skickas vidare till fler mottagare. 
Kan man få prova systemet under en period innan man bestämmer sig?

Ja, det går utmärkt att utvärdera såväl uppkopplade brandvarnare som vattenlarm under en testperiod. Läs mer om att prova på systemet här. 

Kostar appen någonting för de boende?

Nej, appen är helt kostnadsfri för de boende. 

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!