Brandskydd

Uppkopplade brandvarnare med smart larm till flera mottagare.

Skicka larm till boende, hyresgäster, larmcentral, jour och medarbetare. Larm visar exakt platsinformation för aktiverad brandvarnare, samt information om vad som inträffat.

Samtliga brandvarnare är certifierade enligt EN 14604.

Uppkopplade brandvarnare för BRF och fastighetsbolag

20% saknar fungerande brandvarnare.

Varje år brinner det i 24 000 svenska hem. I var femte lägenhet saknas fungerande brandvarnare. 

I utrymmen såsom garage, vindar och källare gör traditionella brandvarnare ingen nytta. Om ingen befinner sig på plats, kan ingen höra deras tjutande.  

En trygg fastighet där samtliga brandvarnare alltid fungerar.

Full kontroll med övervakat brandskydd

Systemet kontrollerar och visar placering, batterinivå, röksensorns funktion m.m. för varje enhet.

Uppkopplade, trådlösa brandvarnare testar sig själva

Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om de behöver batteribyte eller felaktigt har plockats ned.

Effektivare systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Inget behov av rondering för att kontrollera brandvarnare i varje enskild lägenhet och uthyrd lokal.

Larm styrs till flera mottagare för snabbare upptäckt

En skräddarsydd larmplan för varje fastighet. Skicka larm till larmcentral, jour, räddningstjänst, boende, grannar m.fl.

Upptäck en brand även när boende inte är hemma

Med larm till flera mottagare säkerställs att larm alltid skickas vidare och fler ges möjlighet att agera om olyckan är framme.

Inga falsklarm med smarta brandvarnare

Sensorerna känner av både rök och värme vilket minimerar risken för falsklarm. Stängs larmet av inom 30 sek skickas det ej vidare.

Fungerande brandskydd överallt. Dygnet runt. Året om.

De uppkopplade brandvarnarna testar sig själva och meddelar om de behöver batteribyte eller felaktigt har plockats ned.
Systemet övervakar och säkerställer fungerande brandskydd.

Samtliga brandvarnare är certifierade enligt EN 14604.

Styr fastighetens larm utifrån tid på dygnet och vad som inträffat.

I systemet anges mottagare för brand- och vattenlarm. Exempelvis larmcentral, vattenjour, boende eller medarbetare. Larm kan styras till olika mottagare dagtid och nattetid.

För varje fastighet skapas en larmplan med instruktioner för vart larm ska skickas så att snabbast möjliga åtgärd kan ske.

Så fungerar systemet vid brand.

1

Brandvarnaren tjuter

Reagerar på rök, värme och temperaturstegring.

2

Larm skickas vidare

Är brandvarnaren fortfarande aktiv efter 30 sek larmas det vidare.

3

Sprids enligt larmplan

Larm kan t.ex. styras till larmcentral, jour, räddningstjänst, boende m.fl.

4

Snabb första insats

Att upptäcka en brand i tidigt
skede räddar liv och fastighet. 

"Tryvas system är en viktig innovation med potential att förhindra de flesta bostadsbränder. Systemet innebär två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem; det säkerställer att alla brandvarnare fungerar och att branden upptäcks tidigt - även när ingen är hemma..." Läs artikeln

Erik Arvidsson, Skadeförebyggande kommunikatör 

Upptäck brand även när boende inte är hemma.

Efter 30 sekunder skickas larmet vidare till förutbestämda mottagare. Därmed möjliggörs snabb upptäckt och första insats även när boende inte är hemma. Läs om metoden Brandsamverkan för flerfamiljshus.  

MSB's nationella strategi för stärkt brandskydd.

Nationella samverksansgruppen för brandskyddsfrågor identifierar nedan åtgärdsområden där fastighetsägare har en central roll:

  • Öka antalet fungerande brandvarnare
    Mål: Andel hushåll med fungerande brandvarnare: minst 95%
  • Verka för att genomföra insats med kortare responstid
  • Stärka särskilt utsatta individers brandskydd i hemmiljö

Tryva adresserar samtliga åtgärdsområden.
Läs mer om MSB’s nationella strategi

 

Tryva är stolt medlem i Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen arbetar för att öka brandsäkerheten i samhället. Som medlem stödjer vi detta viktiga arbete – tillsammans gör vi det möjligt att nå visionen om ett brandsäkert och hållbart Sverige. 

Ett system.
Många fördelar.

Trådlösa sensorer och ny teknik
räddar liv och fastighet.

Hållbar lösning

Hållbar lösning

Systemet informerar vid behov av batteribyte eller rengöring. Minska antal serviceärenden och onödig förbrukning av batterier och brandvarnare.

Enkelt att montera

Enkelt att montera

Systemet är trådlöst. Tar endast ett par minuter per lägenhet att montera. Wi-Fi behövs ej.

Tryggare för äldre

Tryggare för äldre

Äldre är mer utsatta vid brand. Med larm till fler mottagare ges snabbare hjälp. Ökad trygghet i att samtliga boende har fungerande brandvarnare.

Certifierade sensorer

Certifierade sensorer

Uppkopplade brandvarnare reagerar både på rök och temperaturstegring. Larm går även att få för kolmonoxid.

Prova på systemet

Välj ut en lämplig fastighet för testperiod av systemet. Utvärdera både brand- och vattenskydd för gemensamma utrymmen och lägenheter.

Jens Larsson

Vi vet att många missar att kontrollera brandvarnaren, vilket påverkar allas säkerhet. Den enda riktiga lösningen på detta problem är att vi som fastighetsägare tar över ansvaret. Med systemet från Tryva vet vi att alla brandvarnare alltid fungerar.

VD, Stiftelsen Aneby Bostäder

Leif Jonsson

Tidig upptäckt är avgörande vid akuta situationer. Uppkopplade brandvarnare som larmar till de boende är en bra metod som ger fastighetsägare och grannar mycket goda möjligheter att snabbt agera och förebygga bränder.

Utvecklingschef, Södertörns brandförsvarsförbund

Johan Magne

Ingen var hemma i lägenheten. Vårt hus hade blivit övertänt om vi inte fått larmet så tidigt. Nu kunde vi med viss möda släcka elden tillsammans. Hade vi dröjt ett par minuter till hade det inte varit möjligt.

Boende i BRF, Hägersten

Vanliga frågor

Våra boende har vanliga brandvarnare. Räcker inte det?

Statistik visar att ca 20% av lägenheter i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare. En stor  nackdel med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i fastigheten eventuellt reagerar på en tjutande brandvarnare.

Idag finns det ny teknik som ger ett mycket tryggare brandskydd. Med uppkopplade brandvarnare kan larm skickas vidare till flera mottagare vilket möjliggör snabb upptäckt och första insats. Dessutom testar uppkopplade brandvarnare sig själva och man kan säkerställa fungerande brandskydd överallt. 

Vad är skillnaden mellan traditionella brandvarnare och uppkopplade brandvarnare?

Det finns flera viktiga skillnader. 

  • Brandupptäckt. När en uppkopplad brandvarnare aktiveras kan man med Tryvas system skicka larm vidare till exempelvis grannar, fastighetssystem eller larmcentral vilket möjliggör snabbare upptäckt och första insats. 
  • Platsinformation & Räddningsarbete. När en uppkopplad brandvarnare aktiveras skickar  Tryvas system larm med information om vart i fastigheten den aktiva brandvarnaren är placerad. Denna information är otroligt viktig i ett skarpt läge – och underlättar släck- och räddningsarbetet avsevärt när räddningstjänst kommer till platsen.   
  • Kontroll och service. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och informerar om de har behov av rengöring, batteribyte – eller om de felaktigt plockats ned.
  • Brandskyddsarbete – underlättar SBA. I Tryvas app ser fastighetsägaren en överblick av samtliga brandvarnare i fastigheten. Därav behövs inte längre tidsödande rondering för kontroller av brandvarnare.
Vad händer när en brandvarnare aktiveras?

När brandvarnaren upptäcker rök, värme eller temperaturstegring börjar den tjuta högt. Om röken inte avtar efter 30 sekunder skickas ett larm genom Tryva appen till exempelvis grannar, förvaltningssystemet eller larmcentral.

I appen visas platsinformation om vart i huset brandvarnaren har aktiverats och larmmottagarna kan samverka med varandra i en chatt i appen för bästa åtgärd. Tack vare larm till flera mottagare kan man spara avgörande minuter i brandutvecklingen.

Går det ofta brandlarm till de boende?

Nej. De smarta sensorerna är utrustade med teknik som känner av ifall rökutvecklingen stannar av, exempelvis om den boende vädrar inom 30 sekunder. Det går dessutom enkelt att trycka på undersidan av brandvarnaren för att stänga av larmet. 

Behöver boende testa sina uppkopplade brandvarnare?

Nej, uppkopplade brandvarnare testar sig själva. Många boende klarar inte heller att testa sina brandvarnare själva,  exempelvis äldre och rörelsehindrade – dessa slipper riskmomentet i att ställa sig på en stol och testa brandvarnaren.

Måste alla boende ha en smartphone för att systemet ska fungera?

Nej, tack vare de uppkopplade brandvarnarna kan alla vara trygga med att samtliga brandvarnare alltid fungerar. Varje fastighet skapar sin egen larmplan och väljer om de boende ska ta emot larm. Självklart väljer också de boende själva om de vill ta emot larm eller inte. Det räcker med att larm skickas vidare till några mottagare för att hela fastigheten ska bli trygg.

Påverkas fastigheten något vid installation av Tryvas system?

Nej. Systemet är trådlöst, det krävs inga ingrepp i fastigheten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inbjudningar till webbinarier, intressanta artiklar och kunskap direkt i mailkorgen

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!