Allt fler oförmögna att agera vid brand i hemmet

Rullator

Allt fler äldre personer i Sverige väljer att bo kvar längre i sina hem istället för att flytta till äldreboenden. En betydande andel av äldre har fysiska begränsningar som innebär att de inte kan utrymma bostaden om en brand startar. För dessa personer räcker det inte med en fungerande brandvarnare som brandskydd.

Kvarboendeprincipen innebär att fler äldre bor kvar hemma

Enligt kvarboendeprincipen som länge varit vägledande inom äldrepolitiken i Sverige, skall en person kunna bo kvar hemma i sin ursprungsbostad så länge som den enskilde själv önskar. Detta, tillsammans med den demografiska utvecklingen – att vi alla blir äldre – gör att socialtjänsten och fastighetsägare måste hitta säkerhetslösningar som är anpassade efter förutsättningar och behov hos de boende.

Vissa äldre har upp till 45 gånger större risk att dö i bränder

Statistik visar att äldre personer löper kraftigt förhöjd risk att omkomma i bränder. Exempelvis löper en rökande person över 85 år hela 45 gånger högre risk att omkomma i bränder.

Detta beror på äldres försämrade förmåga att upptäcka och åtgärda en begynnande brand. En viktig aspekt är även deras möjlighet att snabbt sätta sig i säkerhet i händelse av brand. Vid brand behöver en person med rörelsehinder eller annat omsorgsbehov troligen också hjälp med att ta sig ut ur fastigheten.

Cirka en tredjedel av de som omkommer vid bostadsbränder gör det som följd av rökning. Inte sällan är sängrökning i kombination med ålderdom, funktionsnedsättningar och alkohol bidragande.

Det är grannarna som upptäcker de flesta bränder och räddar liv

Marcus Runefors vid Lunds Tekniska Högskola, har studerat allvarliga brandolyckor hos äldre personer. Han betonar betydelsen av grannar vid bränder. I ungefär hälften av fallen där äldre drabbats av allvarlig brand är det grannarna som larmat räddningstjänsten efter att ha hört brandvarnaren eller känt röklukt. Studien visade att både grannar och hemtjänsten själva utförde en betydande del utrymningar innan brandkåren hunnit fram. 

Fatal Residential Fires – Prevention and Response, MARCUS RUNEFORS
This thesis is about fatal fires and DIVISION OF FIRE SAFETY ENGINEERING | FACULTY OF ENGINEERING | LUND UNIVERSITY

Smart teknik förhindrar dödsfall 

Att förhindra att bränder uppstår är självklart det allra viktigaste. Att säkerställa ett effektivt och säkert brandskydd för alla boende bör vara högt prioriterat hos fastighetsägare. Genom att införa lösningar för boende som är riskutsatta skapar man ökad trygghet och trivsel för alla. 

Med uppkopplade brandvarnare säkerställer man fungerande brandskydd i hela fastigheten. Uppkopplade brandvarnarsystem övervakar att alla enheter fungerar och sitter på plats. De informerar direkt om någon brandvarnare behöver batteribyte, har blivit dammig, eller felaktigt har blivit nedplockad.

Med Tryvas system kombineras uppkopplade brandvarnare med ny teknik som gör att larm kan skickas direkt till boende, grannar, larmcentral och fastighetssystem i händelse av brand. På så vis kan en begynnande brand upptäckas innan den hunnit sprida sig och personer på plats i fastigheten kan göra en snabb första insats, även om den boende där brandvarnaren aktiverats inte är hemma – eller av andra skäl inte kan agera. 

Grannar och jour- eller larmcentral kan få larmet automatiskt

I systemet skapar fastighetsägaren, socialtjänsten eller den boende  en “larmplan”. Larmplanen bestämmer vilka som automatiskt ska larmas i händelse av en brand, exempelvis grannar, jourpersonal eller en larmcentral. 

Runefors forskning visar på den stora betydelsen av grannar vid bränder. Genom att systemet larmar till mobiltelefonen hos boende och dess grannar kan dessa snabbare upptäcka branden och därmed förhindra dödsolyckor. Grannar är normalt sett positiva till att ta emot larm eftersom bränder i huset kan påverka alla allvarligt. Erfarenheten är att de allra flesta boende vill få information om en brandvarnare någonstans i huset har löst ut.

Fastighetsägare bör utforma brandskyddet med äldre personer i åtanke

Vår rekommendation är att samtliga fastighetsägare utformar brandskyddet med hänsyn till de äldre. För många äldre personer räcker inte traditionella brandvarnare. I stället krävs ett brandskydd som innebär tidig upptäckt såväl som snabb åtgärd från någon med fysisk förmåga att agera.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!