Spaningar för fastighetsbranschen från Almedalsveckan 2023 – och gissa vilket som var veckans mest använda ord…?

Almedalsveckan 2023 var som alltid fylld av givande möten och intressanta seminarier.
I år handlade diskussionerna om fastighetsbolagens möjligheter att dra nytta av digitaliseringen och integrera smarta lösningar i sina fastigheter – men också om ett förändrat ekonomiskt klimat, om otrygghet i samhället och om nya cyberhot. Nedan vill jag lyfta fram några reflektioner – och viktiga lärdomar – som berör de utmaningar som fastighetsbranschen just nu står inför.

Tuffare finansiella förutsättningar

Det ekonomiska läget har skapat ett allt större kostnadsfokus hos Sveriges fastighetsägare. Investeringsplaner ses över, och man prioriterar hårt gällande olika utvecklingsprojekt.
Samtidigt påverkas fastighetsvärderingarna av digitaliseringstakt, effektivitet i drift och teknisk förvaltning, samt av säkerhetsnivå och hållbarhetsarbete. Många har svårt att hitta en bra balans i allt detta, och oviljan att investera kan också innebära en stor risk. 

“Pilotdöden” – utmaningen med att gå från pilot till uppskalning

Pilotprojekt är ett utmärkt sätt för att utveckla och testa nya innovationer. Tyvärr är ett alltför vanligt utfall att pilotprojekt, trots att de varit lyckade, inte skalas upp och nyttjas fullt ut.
Hur kan vi främja organisationers vilja att införa ny teknik? Vilka verktyg finns för en lyckad uppskalning? Vikten av att sätta tydliga förväntningar både internt hos fastighetsbolaget, liksom gentemot sin leverantör – och att ha en tydlig koppling till bolagets grundaffär är viktiga faktorer att lyfta fram som vägen till framgång.

Frustrationen över “pilotdöden” verkar dock vara lika stor hos fastighetsbolag som hos Proptech-bolag, vilket ger ett visst hopp inför framtidens kommande pilotprojekt. 

Veckans mest använda ord: “Samverkan”

Oavsett om temat var trygghet, digitalisering, hållbarhet, cybersäkerhet, kompetensförsörjning eller svensk innovationskraft återkom ordet “samverkan” i nästan alla sammanhang. Vikten av samarbete och partnerskap mellan fastighetsägare, samhällsorganisationer, innovationsbolag, politiska aktörer med flera lyftes fram gång på gång.

I ett roséflödande och soligt Visby var vi alla helt överens om att vägen framåt är ökat samarbete.
Ingen enskild aktör kan lösa våra samhällsutmaningar på egen hand – vi måste hjälpas åt.
Min förhoppning är verkligen att vi alla minns detta och krokar arm även hemma i vardagen när hösten börjar smyga sig på.

Tillsammans kan fastighetsägare och Proptech-bolag vara med och forma framtidens samhällsutveckling. Tillsammans kan vi bidra till ökad hållbarhet, nya innovationer och höjd säkerhet.
Tillsammans. Genom att samverka.

Men först; en magisk sommar och semester till er alla! 

Vänliga hälsningar, 
Moa Göransdotter, VD för Tryva 
Telefon: 076 026 72 33
Mail: moa.goransdotter@tryva.com

Moa Göransdotter, VD för Tryva.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!