Aneby Bostäder sätter ny standard för brandskydd inom allmännyttan med Tryvas teknik

Aneby bostäder

Den allmännyttiga Stiftelsen Aneby Bostäder investerar i uppkopplade, trådlösa brandvarnarsystem till samtliga boende. Med införandet av systemet höjer de standarden och tar ansvar för fungerande brandvarnare i samtliga lägenheter.

Under våren 2022 installeras Tryvas system, som med ny teknik möjliggör att flera mottagare informeras när en brandvarnare larmar. Uppkopplade brandvarnare skickar larm vidare till förbestämda mottagare enligt en larmplan. Larm kan exempelvis skickas till boende, grannar, fastighetsvärd och larmcentral. Systemets brandvarnare testar sig själva och säkerställer att varje brandvarnare alltid fungerar.

I flerfamiljshus saknar 20% fungerande brandvarnare

Undersökningar visar att ca 20% av lägenheterna i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare. Anledningen till dessa brister är kombinationen av gammal teknik samt att fastighetsägare lägger alltför stor del av ansvaret på de boende.

Höjer ambitionen och inför uppkopplade brandvarnare i alla hem

Hos Aneby Bostäder står säkerheten för de boende högt på agendan, och brandskyddet har alltid varit prioriterat. Genom denna investering lyfter man därför brandskyddet till en ny nivå – och Aneby Bostäder går i spetsen för att införa en helt ny standard för brandskydd i allmännyttiga bostadsfastigheter.

– Vi vet att många missar att kontrollera brandvarnaren, vilket påverkar allas säkerhet. Den enda riktiga lösningen på detta problem är att vi som fastighetsägare tar över ansvaret. Med systemet från Tryva vet vi att alla brandvarnare alltid fungerar, säger Jens Larsson, VD för Stiftelsen Aneby Bostäder.

Aneby Bostäder har utvärderat systemet i en av sina fastigheter under hösten, och inför nu lösningen i hela sitt bostadsbestånd. Både boende och medarbetare har blivit involverade i projektet som har fått mycket positiv respons.

Larm till grannar vid brand

Statistiken visar att det nästan uteslutande är boende som larmar 112 vid brand. Med uppkopplade brandvarnare och smart “utlarmning” ger systemet möjlighet för grannarna att få brandlarm i en app.

– Det är helt frivilligt för de boende att ta emot larm. Vår erfarenhet visar dock att de flesta boende vill veta om det pågår ett brandlarm i fastigheten. Tidig upptäckt och snabb första åtgärd är ofta avgörande för att undvika svåra bränder med personskador, säger Henrik Lundin, VD på United Eyes AB, bolaget bakom systemet.

Läs mer om uppkopplade brandvarnare och systemet med smart utlarmning här.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!