Är solceller en brandrisk?

solcell

Miljömedvetenhet och energikris har gjort att fler i Sverige väljer att producera egen el med solceller. Men anläggningarna medför dock brandrisker. Nu har forskare kartlagt de utmaningar som måste lösas för att den hållbara elförsörjningen också ska vara brandsäker.

Utmaningar med solceller

  • Komponenter och spridning innebär brandrisker på flera ställen – Solcellsinstallationer har många olika komponenter och anslutningspunkter som kan utgöra en risk för brand. Att delar av installationerna exponeras för utomhusklimat får också konsekvenser vad gäller uppkomst av fel. Om en brand uppstår kan den sprida sig till fasad och tak som ofta innehåller brännbara komponenter.

  • Likströmsnät – Solceller producerar alltid likström. Idag ansluts anläggningen ofta direkt till en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström för användning i byggnaden. Transformering med växelströmsnät innebär vissa energiförluster och kan därför komma att drivas med likström i framtiden. Det innebär att likströmsnätet kommer att dras längre in i byggnaden, vilket ökar risken för att en brand i en solcellsanläggning inte stannar vid fasaden som de ofta gör i dag.

  • Fenomenet ljusbågar – Med likström ökar också risken för ”ljusbågar” som varar längre än i ett växelströmsnät. Ljusbågar är en kraftig elektrisk urladdning som kan kan bli flera tusen grader varm. Forskare föreslår krav på ljusbågsvakt för att minska brandrisken.

  • Svårare för räddningstjänst – Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare. Detta innebär att alla kablar är fortsatt strömförande, om inte särskilda åtgärder vidtas. Det kan vara livsfarligt för räddningstjänsten om de inte med säkerhet vet att strömmen är bruten. Därför agerar de försiktigt vid utryckning.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!