Brand i flerfamiljshus – Räddningstjänstens okända utmaningar

Brand flerfamiljshus

Visste du att det brinner 24 000 gånger per år i svenska hem? Trots att räddningstjänsten ofta är snabbt på plats är det vanligt att de stöter på försvårande hinder i just flerfamiljshus, vilket försenar det viktiga räddningsarbetet. Brandmännen Eric Hedlund och Jaime Barrios berättar om två av de största utmaningarna vid brand i flerfamiljshus.

Utmaningar vid brand i flerfamiljshus

 1. “Folk larmar först när de blivit tillräckligt störda av ljudet från brandvarnaren”
  Det är svårt för boende i flerfamiljshus att genom tjocka väggar och dörrar höra grannens brandvarnare tjuta. Steget från att notera tjutandet till att faktiskt undersöka om det brinner och därefter ringa 112 är stort, många agerar inte förrän de till slut blivit tillräckligt störda av brandvarnarens ljud, och då har ansenlig tid redan hunnit passera.

  Det är också vanligt att en brand inte blir uppmärksammad förrän röken tagit sig ut ur den aktuella lägenheten och någon noterar röklukten i trapphuset. Detta trots att en brandvarnare inne i en lägenhet faktiskt kan ha tjutit under en längre tid.

  Räddningstjänsten får helt enkelt larmen alldeles för sent. Det tar för lång tid innan någon granne reagerar – och agerar – på en tjutande brandvarnare. En brand som hinner få fäste sprider sig snabbt, och situationen kan blir väldigt allvarlig innan räddningstjänst ens hunnit komma till platsen.

 2. “Det är svårt att veta var i fastigheten det brinner”
  Väl på plats kan det vara svårt för brandmännen att lokalisera var i fastigheten det brinner någonstans. De boende som ringt in larmet vet inte alltid var i huset det brinner, och rök syns inte alltid utifrån. Moderna säkerhetsdörrar släpper inte heller igenom värme – så de värmekameror brandmännen har med sig är inte till någon hjälp. Är trappuppgången fylld med rök och samtliga brandvarnare i trapphusen tjuter blir utmaningen ännu svårare. 

  Eric och Jaime menar att tiden som går åt till att hitta rätt lägenhet kan få förödande konsekvenser. 

”Det värsta är att veta att det brinner, men inte kunna hitta själva branden när det är rök överallt och brandvarnare tjuter över hela trapphuset. Vi kämpar för varje sekund på vägen till skadeplatsen, men när vi väl kommer fram så kan vi förlora alldeles för många minuter på att lokalisera branden”,

Säger Jaime.

Avgörande lösning som räddar liv

Att få larm i tid och veta var det brinner är avgörande för en räddningsinsats. Dagens nya teknik med uppkopplade brandvarnare räddar både liv och fastighet. Med Tryvas system kan larm skickas direkt till larmcentral eller via en app till boende, grannar och fastighetsägare. Larm skickas alltid vidare vilket möjliggör snabbare upptäckt, utan att man behöver vänta på att någon hör och agerar på brandvarnarens siren.

System visar placering och brandens utveckling

I Tryva visar ett larm platsinformation om den aktuella brandvarnarens placering, samt varför brandvarnaren har aktiverats. Om rök sprider sig till flera utrymmen uppdaterar systemet med information om brandens utveckling.
Tack vare systemet kan en brand bli upptäckt tidigare, och räddningstjänst får direkt information om var i huset det brinner någonstans, samt hur branden förflyttar sig. 

”Hade fler flerfamiljshus haft systemet från Tryva hade vi kunnat effektivisera hela räddningsinsatsen och rädda många fler liv. Vi hade fått larm tidigare och vi hade direkt vetat vart i kåken det brinner någonstans”, säger Eric.

Säger Eric

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!