Brandens utveckling – de avgörande minuterna

Brandens utveckling

Det krävs endast fem minuter för en liten flamma att kunna övergå i en fullskalig brand. Den giftiga röken och elden sprider sig och kan ha förödande konsekvenser för hela huset. Men hur kan det gå så fort och hur sprids branden? I denna artikel får du svar om avgörande aspekter för brandens utveckling.

Alla bränder börjar som små, men elden sprider sig fort. Vissa bränder förblir små och slocknar av sig själv, medan andra kan få en drastisk utveckling. Enligt MSB är de första minuterna av en brand avgörande för hela förloppet. Om branden inte släcks i tid kan rummet mycket snabbt bli övertänt och branden blir svår att släcka.

De första minuterna är avgörande

Det är under de första minuterna av en brand som det är störst chans att förhindra dess spridning. Elden är då ofta begränsad och genererar inte lika mycket värme och rök. Vid det stadiet är det fortfarande möjligt att släcka branden på egen hand.

När branden däremot når andra brännbara föremål ökar både elden, värmen och rökmängden avsevärt. Sedan blir rökutvecklingen så stor att det blir farligt att stanna kvar i rummet. När röken sprider sig ökar temperaturen i rummet och efter ungefär fem minuter börjar röken brinna och branden sprider sig okontrollerat över öppna utrymmen.

Nedan ser du ett videoklipp från Räddningstjänsten i Karlstad som visar hur ett vanligt vardagsrum blir övertänt på endast tre minuter.

Orsaker till brandens spridning

Det finns flera saker som är avgörande för brandens spridning. Bland annat handlar det om husets struktur och byggnad, men också hur de enskilda bostäderna ser ut. Nedan kan du läsa om några avgörande orsaker till att en brand sprider sig.

  • Inredning i bostaden – lättantända möbler och inredning fungerar lätt som bränsle för branden och sprider elden vidare.
  • Bostadens planlösning – stora och öppna utrymmen rymmer både mer syre och rök, vilket gör att brandutvecklingen går fort.
  • Brister i husets konstruktion – om byggnaden inte håller standarden för brandsäkerhet kan branden sprida sig mer okontrollerat och ge förödande konsekvenser. 

Exempelbild på lättantänt inredning

MSBs hemsida kan du läsa mer om inomhusbrand och brandförlopp.

Ny teknik möjliggör snabbare första insats

Genom att vara medveten om brandens risker och orsaker har man möjlighet att förebygga att en förödande brand sprider sig i huset. Numera finns det också teknik som gör det möjligt att upptäcka en brand i ett tidigt skede, även om de boende inte är hemma när branden bryter ut.

Med uppkopplade brandvarnarsystem kan larm skickas till olika mottagare som exempelvis grannar, larmcentral och förvaltningssystem vilket minimerar risken för en fullt utvecklad brand.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!