Brandrisker och brandskydd i soprum

Brandrisker och brandskydd soprum

Det har blivit allt vanligare med bränder i sopkärl och soprum i flerbostadshus. Vanligaste brandorsaken är anlagd brand, men det uppstår även bränder genom slarv och obetänksamhet. Här får du råd om hur du kan minska risken för bränder i sopkärl och minska dess konsekvenser om en brand ändå uppstår.

Vanliga brandrisker med sopkärl och soprum

 • Anlagd brand. Klassiska sopkärl i plast är vanligt förekommande i flerbostadshus och antänds lätt, även tomma kärl. Sopkärlen används tyvärr också för att anlägga bränder. De är dessutom lätta att rulla fram till fasaden. Byggnader med brännbar fasad, låg fasadhöjd eller utstickande takfot är särskilt utsatta.
 • Slarv med aska, cigarettglöd och engångsgrillar.
 • Självantändning i trasor med oljor eller bonvax, som inte har hanterats rätt vid användning.
 • Sopkärl för pappersåtervinning är extra riskfyllda.

Förebyggande åtgärder

Hur nära får sopkärl eller container stå mot en byggnad? Avstånd mellan byggnader och brännbara föremål är inte reglerat genom lagar. Däremot får de inte blockera utrymningsväg för boende vid en eventuell brand, eller begränsa framkomlighet för räddningsfordon. Brandskyddsföreningen rekommenderar däremot följande skyddsavstånd för att förhindra brandspridning från sopkärl utomhus till fasad eller takfot:

 • Kärlstorlek på högst 370 liter – minst tre meter till fasad.
 • Kärlstorlek på högst 660 liter – minst fyra meter till fasad.
 • Öppen container – minst sex meter från fasad.
 • Lämpligen bör de förvaras inom ett inhägnat område som är möjligt att låsa eller låsas fast på annat sätt. 
 • Placera inte brännbart material på en byggnads lastkaj eller omedelbart utanför en port.

Soprum inomhus i flerbostadshus ska vara byggda som separata brandceller för att förhindra brandspridning till övriga byggnaden. Dessa bör därför alltid vara låsta och att endast boende kan komma in. Sopkärl bör ha självstängande lock, vilket försvårar att en brand utvecklar sig.

Brandskydd för soprum i flerbostadshus

 • Uppkopplade brandvarnare. Traditionella brandvarnare gör ingen större nytta i soprum då personer inte befinner sig i soprummet dygnet runt, och därmed inte hör tjutandet.
  Säkerställ snabb upptäckt med hjälp av uppkopplade brandvarnare som skickar larm direkt till larmcentral, medarbetare, eller boende.
 • Sprinklers. Utlöses vid hög temperatur.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!