Brandsäkert seniorboende hos Lansa Fastigheter

Brandsäkert boende hos Lansa fastigheter

Lansa Fastigheter har infört brandskyddssystem med uppkopplade brandvarnare från Tryva i 55+ boendet Marielund i Umeå. Alla lägenheter har fått uppkopplade brandvarnare med smart spridning av larm, vilket gör Marielund till ett mycket brandsäkert seniorboende.

Förhöjd brandrisk för många äldre

Statistik visar att personer med nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga löper många gånger högre risk att omkomma i bränder. Denna grupp orsakar inte fler bränder, men har svårt att uppfatta en begynnande brand och har svårighet att agera när den sker.

Systemet minskar riskerna för alla

Det uppkopplade brandskyddssystemet har många fördelar. En särskild fördel för seniorboenden är funktionen med larm till grannar.  Om en brandvarnare upptäcker rök eller värmestegring får frivilliga grannar larmet med platsangivelse i sin mobiltelefon. De kan snabbt ta sig till lägenheten, bekräfta och larma eller åtgärda. Den boende behöver därmed inte ens ha en mobiltelefon för att få hjälp.

Slut på farliga test av brandvarnare

Systemet testar sig automatiskt, vilket säkerställer att samtliga brandvarnare alltid fungerar. Fastighetsskötaren på Lansa informeras om en enhet avlägsnas eller behöver service. Seniorerna på boendet behöver således inte ställa sig på en stol och testa brandvarnaren själva.

Lönsam och långsiktig investering

Lansa har ett stort fokus på hållbarhet. Investeringen i ett brandsäkert seniorboende går därför helt i linje med företagets övergripande strategi om att erbjuda trygga boenden för stolta hyresgäster.

– Det känns otroligt bra att kunna göra vårt trivselboende ännu tryggare. Detta är en långsiktig och lönsam investering i såväl våra fastigheter som i människoliv, säger Anders Woodall, förvaltningschef på Lansa.

50 larmmottagare redan första dagen

Intresset för att ta emot larm och hjälpa varandra är stort hos Lansas hyresgäster. Redan första dagen hade fler än 50 boende laddat ner appen och registrerat sig som larmmottagare.

– Lansas boende kan nu vara trygga med att alla brandvarnare alltid fungerar, och att flera personer informeras och kan agera om en brandvarnare någonstans i huset aktiveras, säger Henrik Lundin, VD för United Eyes AB, bolaget bakom systemet.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!