Elbilar, laddning och brandskydd i garage

Laddning av elbil

Den snabba tillväxten av elbilar innebär ett stort tryck på bostadsföreningar att installera laddboxar i sina garage. Den nya tekniken innebär förändring av brandriskerna i fastigheten och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). I artikeln beskriver vi viktiga saker att tänka på vid installation av laddare och brandskydd i garaget.

Se inspelning av webbinar med brandskyddsexpert

Vad gör elbilsbränder så allvarliga?

Dagens elbilar består av stora tunga batterier, så kallade Litiumjonbatterier. Dessa batterier är dolt placerade i bilens underrede. Vid överhettning kan det bildas “termisk rusning”, vilket innebär extremt hög värme och även giftiga gaser som ventileras ut ur batteriet (Se exempel brand i elbil i filmen här). Räddningstjänsten har svårt att släcka dessa bränder eftersom batterierna sitter på undersidan av bilen.

Brinner elbilar oftare än fossilbilar?

Forskning och statistik visar på att elbilar brinner mer sällan än fossildrivna bilar. Detta kan förklaras av att det är det fossila drivmedlet som antänds vid bränder, men även att flottan av elbilar är yngre än fossildrivna. De flesta bränder som uppstår hos elbilarna sker i samband med laddningen.

Tips på brandskydd i garage och hur ni laddar säkert:

1) Godkänd laddbox avsedd för ändamålet

Som förening behöver ni se till att all laddning av elbilar sker genom en godkänd laddbox som är avsedd för ändamålet. Ingen laddning får ske genom motorvärmaruttag eller vanligt eluttag, eftersom strömförbrukningen vid laddning av elbil är mycket högre. Man ska absolut inte använda motorvärmaruttag eller vanligt eluttag.

2) Uppkopplade brandvarnare i garaget

Att ha traditionella brandvarnare som endast har en siren är otillräckligt i garage. Eftersom inga personer normalt sett vistas i garaget så är det ingen som hör en tjutande brandvarnare, och därmed inte heller någon som snabbt kan agera. I stället rekommenderar vi att installera uppkopplade brandvarnare med ”smart utlarmning” i garaget, där boende och/eller styrelsen får larm i en app om en brandvarnare aktiveras. Med larm till personer i huset kan en brand uppmärksammas snabbt och flera personer kan agera om det börjar brinna.

Eftersom bränder i garage kan vara extra allvarliga, rekommenderar vi att samtliga personer som tar emot larm får tydlig information om hur de skall agera vid en aktiverad brandvarnare i garage. Tryva bistår givetvis med information i samband med införande av systemet.

3) Se över brandsläckarna i garaget

Traditionell pulver- eller skumsläckare gör ingen skillnad i samband med termisk rusning i ett batteri. I stället finns det särskilda brandsläckare som är lämpliga för dessa typer av bränder, vilket rekommenderas i närheten av laddstationerna.

4) Se över brandskyddet i sin helhet

Tänk även på att den verkliga risken finns på andra fordon och material i ett garage som kan starta en brand. Var därför även noga med att se övriga brandskyddet, inklusive löst material, olja från läckande bilar, etc.

Vem bär ansvaret vid brand?

Brandskyddet är föreningens, dvs styrelsens ansvar, och medlemmen blir därför endast vållande om denne agerat vårdslöst eller försumligt. I likhet med övriga skador i fastigheten, exempelvis vattenskador, kan det vara svårt att bevisa att medlemmen genom försummelse orsakat en brand. Elbilar och laddstationer kommer bli allt vanligare i framtiden. Det är viktigt att ni hanterar och förebygger riskerna inom föreningens Systematiska Brandskyddsarbete (SBA).

Har ni funderingar gällande brandskyddet i just ert garage? Hör av er till oss, vi hjälper gärna till!

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!