Energispartips för bostadsrättsförening

Energispartips bostadsrättsförening

Vad kan styrelsen göra för att sänka energiförbrukningen i bostadsrättsföreningen? Enligt HSB är värme nästan alltid den största löpande kostnaden för en bostadsrättsförening. Men genom åtgärder både i de boendes enskilda lägenheter och övergripande i fastigheten kan din förening med hjälp av energispartips hålla nere era kostnader.

8 konkreta energispartips för din bostadsrättsförening

  1. Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Halvera vattenanvändningen samtidigt som behovet av värme minskar. Minska vattenåtgång ytterligare genom en bra anläggning för VVC, vilket innebär att det kommer varmvatten i kranen direkt – utan att man behöver spola en lång stund. Injustering av en anläggning för VVC sker i källaren och kräver inga åtgärder inne i lägenheterna.

  2. Undersök möjligheten till solcellsinstallation med individuell mätning och debitering (IMD). Att installera solceller är en långsiktig investering både för bostadsrättsföreningens och de boendes ekonomi. Även för miljön.

  3. Byt till LED-belysning. Genom att byta ut glödlampor till LED-lampor i gemensamma utrymmen – samt uppmuntra boende att göra detsamma i sina lägenheter – kan man minska elförbrukningen. Belysning kan också bli styrd med närvaro-, dagsljus- eller akustisk styrning. 

  4. Säkerställ rätt temperatur med uppkopplade temperatursensorer i brandvarnare. Sänk energiförbrukningen i vinter – och förbättra brandsäkerheten. Idag finns det ny teknik med uppkopplade brandskyddssystem, eller separat temperatursensor, som skickar temperaturdata till analys- och styrsystem. Där optimeras energiförbrukningen och styrsignaler skickas till fastighetens värmeanläggning.

  5. Sänk temperaturen i allmänna utrymmen. Genom att sänka temperaturen i allmänna utrymmen såsom källare, trapphus och vindar kan man spara mycket energi. Rekommenderad temperatur i biutrymmen är 16 grader.

  6. Säkerställ att ni har rätt luftflöden i huset. Om man har obalans i sitt ventilationssystem kan man få problem med drag eller lukt från grannar och att luften tar sig in på fel ställen.

  7. Byt ut äldre tvättmaskiner. Tekniken för tvättutrustning har utvecklats både vad gäller energi- och vattenanvändning. Nya maskiner drar endast 1/3 så mycket energi som gamla tvättmaskiner. Informera boende om att maskiner ska vara välfyllda, att välja rätt tvättprogram/-temperatur och att centrifugera med hög hastighet. Påminn också om att filter ska bli rengjorda efter varje användning.

  8. Åtgärda läckande kranar. Hela 33% av alla vattenskador sker i köket, vilket gör köket till det mest skadedrabbade rummet i bostaden. Många vattenskador går att förebygga, med smarta vattenlarm upptäcks fukt och en begynnande vattenläcka i ett tidigt skede, vilket kan spara stora kostnader.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!