Fastighetsägare: Flera olika tekniker kan vara rätt strategi för ert sensorval

Tack vare snabb utveckling har trådlösa sensorer blivit allt vanligare i våra fastigheter de senaste åren. Antalet trådlösa tekniker är många, och en vanlig felbedömning är att fastighetsägare måste välja en och samma teknik för alla sina sensorer. En sådan strategi riskerar att både minska nyttan – och att bli kostsam i längden.

Några exempel på trådlösa tekniker som används för att koppla upp sensorer och givare är LoRa,
M-BUS, Bluetooth, GSM, Jeweller, ZigBee och Z-Wave. Därutöver finns det ytterligare leverantörsspecifika tekniker som använder öppna frekvensband som finns tillgängliga för sensordata, exempelvis 868 MHz i Europa.

Varje teknik har sina styrkor och svagheter ur såväl tekniskt som kommersiellt perspektiv. Kostnad, räckvidd, energieffektivitet, bandbredd och enkelhet att hantera i stora system är några viktiga skillnader.

Många fastighetsägare inser tyvärr inte fördelarna med dessa variationer utan strävar efter att samtliga sensorer skall ha stöd för en och samma trådlösa teknik. Detta är en vanlig felbedömning som dessvärre både kan minska nyttan och bli kostsam i förlängningen.

Olika användningsområden kräver varierande styrkor

Som sensortillverkare väljer man den teknik som är mest lämpad för sitt användningsområde och sin målgrupp. Exempelvis, för videobaserade tillämpningar är överföringshastigheten avgörande. För energimätare är det viktigt med räckvidd och lång batteritid, vilket möjliggörs av LoRaWAN. För brandvarnare och andra larmgivare är det viktigt med snabb och dubbelriktad kommunikation, vilket möjliggörs med andra tekniker.

Dessa nya sensorer och tekniker innebär helt nya tillämpningar som tidigare inte var möjliga – och att flera trådburna, traditionella system inte längre behövs.

Utgå från behov – inte från befintlig teknik

När det är dags att införa en ny sensor, teknik eller tjänst i fastigheten, utgå då från era behov och den bästa lösningen inom det aktuella området. Gör inte ert val baserat på den teknik ni redan har i fastigheten. (Även om er befintliga leverantör för radonmätning tillhandahåller fler produkter är det inte sannolikt att de samtidigt har den bästa lösningen för access till fastigheten!)

Öka valfriheten och minska kostnaderna på längre sikt

Det kan kännas bekvämt att endast ha en leverantör och teknik för samtliga sensorer. Risken är dock att detta blir kostsamt på sikt, och leder till ett beroende som minskar valfriheten och ger en sämre lösning som inte är optimerad för alla behov. Dessutom begränsas möjligheterna att i framtiden uppgradera och integrera nya sensorer och funktioner.

Teknikskiften sker snabbt, och framtida behov och krav kan förändras över tid. Genom att ha en flexibel och skalbar infrastruktur för uppkopplade sensorer kan du som fastighetsägare enkelt anpassa och utöka systemet när det behövs.

Mitt tips till alla er fastighetsägare där ute som skall påbörja – eller har påbörjat – resan med uppkopplade sensorer och digitalisering – är därför att välja en partner för sensorer och system som på ett tydligt sätt kan redovisa hur de kan samexistera med andra leverantörer.

Sensordjungeln är en utmaning – med stora möjligheter!
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar,
Moa Göransdotter, VD för Tryva
Telefon: 076 026 72 33
Mail: moa.goransdotter@tryva.com

Moa Göransdotter, VD för Tryva.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!