Fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av inomhustemperatur

Inomhustemperatur

Hur kallt eller varmt får det vara inomhus? Fastighetsägarens ansvar för egenkontroll inkluderar att upprätthålla lämplig inomhustemperatur, en parameter reglerad av Folkhälsomyndighetens riktvärden. Denna artikel förklarar mer för dig som fastighetsägare om inomhustemperatur, riktvärden och rekommenderade temperaturer.

Hur kallt får det vara inomhus?

Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 grader mätt som operativ temperatur, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus. För känsliga grupper (exempelvis äldre, rörelsehindrade och personer med reumatism) bör temperaturen vara 2 grader högre. Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen kan besluta om en person hör till en känslig grupp.

Hur varmt får det vara inomhus?

För varma förhållanden varierar riktvärdena beroende på årstid, med ett operativt temperaturintervall på 24-26 grader under kall årstid och 26-28 grader under sommaren. Operativ temperatur tar hänsyn till både lufttemperatur och temperaturen på omgivande ytor, som exempelvis väggar och fönster. Nedan är en tabell från Folkhälsomyndigheten med riktvärden.

RiktvärdeKall årstidSommar
Operativ temperatur, varaktigt24 grader Celsius26 grader Celsius
Operativ temperatur, kortvarigt26 grader Celsius28 grader Celsius

Inomhustemperatur ingår i fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av verksamheten

Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken ska en verksamhetsutövare (till exempel en fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa. En egenkontroll för inomhustemperatur bör bland annat innehålla:

  • Kontrollmätning av inomhusklimatet
  • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
  • Boendes upplevelse av inomhusklimatet
  • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Om inte tillräckliga åtgärder görs kan kommunens miljö- och hälsoskyddskontor ställa krav på att fastighetsägaren ska utreda och eventuellt åtgärda inomhustemperaturen.

Energibesparing och miljöbalkens regler för inomhusmiljö

Folkhälsomyndigheten fastställer att energibesparingar är eftersträvansvärda för fastighetsägare men inte får innebära ett ohälsosamt termiskt inomhusklimat. Oavsett krav från EU och regeringen att se över en byggnads energianvändning för att minska klimatpåverkan så har inte miljöbalkens regler för inomhusmiljö har förändrats på något sätt.

Samla in temperaturdata med uppkopplade brandvarnare från Tryva

Med uppkopplade brandvarnare från Tryva kan fastighetsägare få både stärkt brandskydd och temperaturdata från en och samma sensor. Temperaturdata från uppkopplade brandvarnare exporteras till ett separat system för värmestyrning och energioptimering. På så vis uppnås effektiv energistyrning och ökad kontroll. Tryva räddar inte bara liv och fastighet vid brand – systemet kan även kontrollera att rätt inomhustemperatur upprätthålls och bidra till sänkt energikostnad. Läs mer här

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!