Förvaring av brandfarliga varor i flerbostadshus

brandfarliga varor

Fler förvarar brandfarliga ämnen i hemmet – ifall krisen kommer, rapporterar Dagens Nyheter. Hur förvarar man brandfarliga varor i flerbostadshus? Varje år blir människor skadade och fastighet förstörd på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga varor. Läs vår guide för att lära dig mer om regler gällande mängd och förvaring av brandfarliga varor på ett säkert sätt i flerfamiljshus.

Vad är brandfarliga varor?

Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva varor.
Exempel på brandfarliga vätskor som ofta finns i ditt hem är handsprit, tändvätska, bensin, sprayburkar eller gasol. På flaskor med brandfarlig vätska står normalt vilken klass de tillhör på etiketten. I annat fall går det att hitta klass respektive flampunkt i varuspecifikationsbladet för varan.

Brandfarliga vätskor som avger brännbara ångor vid viss temperatur
Klass 1: Redan under 21°C. Till exempel bensin, koncentrerad spolarvätska, etanol, metanol och E85.
Klass 2a: Vid normal rumstemperatur mellan 21-30° C. Till exempel xylen, vissa snabbtorkande färger och rostskyddsfärger.
Klass 2b: Vid 30-55° C när temperaturen överstiger normal rumstemperatur, till exempel vid starkt solsken. Exempelvis fotogen, terpentin och naftaprodukter.
Klass 3: Om temperaturen i omgivningen ligger mellan 55-100°C. Till exempel tändvätska, dieselolja och eldningsolja.
Källa: Stockholm brandförsvar

Förvara brandfarliga vätskor rätt i flerfamiljshus

Tips är att sätta upp lapp till de boende i anslutning till förråden och i portuppgången.

  • Lägenhet. Högst 5 liter gasolflaskor och sprayburkar. Högst 10 liter brandfarlig vätska i CE-märkt behållare.
  • Vindsförråd. Ingen förvaring tillåten.
  • Källarförråd. Ingen förvaring tillåten.
  • Balkong respektive inglasad balkong. På ej inglasad balkong gäller högst 25 liter av gasolflaskor i högst P11 storlek.
    På inglasade balkonger gäller samma regler som inomhus, eftersom de då räknas som en del av lägenheten. 
  • Garage i bottenplan. Ingen förvaring av brandfarlig gas eller vätska tillåten i garage som ligger på bottenplanet på flerbostadshus. I fordon får däremot tank och reservdunk förvaras.
  • Hobbylokal. Högst 5 liter Acetylen. En gasolflaska P11. Högst 25 liter brandfarlig vätska i CE-märkt behållare.

Uppkopplade brandvarnare för en tryggare fastighet

Om olyckan ändå är framme finns det idag ny teknik med uppkopplade brandskyddssystem som möjliggör en snabbare första insats. Uppkopplade brandvarnare upptäcker brand och kan direkt larma både boende, grannar i fastigheten och larmcentral.  Tack vare snabb upptäckt räddas både liv och fastighet.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!