Har ni farliga eluttag?

Farligt eluttag

De livsfarliga platta 3-fasuttagen (SEMKO 17) förbjöds för 30 år sedan i Sverige. Trots det finns de fortfarande kvar i många lokaler, framför allt i verkstäder och maskinrum. Om du ansvarar för fastighet som är byggd före 1992 rekommenderar vi att du inventerar om eluttag och kontakter och byter ut dessa farliga uttag till godkända.

Många dödsfall bakom förbudet

Vid fel på dessa eluttag kan de få skyddshöljet spänningssatt och strömförande. Enligt Brandskyddsföreningen omkom minst 8 personer från olyckor med dessa uttag under 90-talet.

Så här känner du igen SEMKO 17-donen

Det finns mycket liten risk att denna typ av uttag finns i lägenheterna. Däremot har många äldre fastigheter maskinrum eller verkstäder där de kan finnas kvar.

De platta eluttagen är ofta direkt monterade på väggen.

Farligt eluttag
Livsfarligt eluttag. Foto: Brandskyddsföreningen

Byt till godkända med klass CEE

I stället för de farliga platta eluttagen finns det runda anslutningsdon, så kallade CEE-don, vilka uppfyller dagens säkerhetskrav.

Om du är osäker, låt då en elektriker gå igenom och uppdatera samtliga farliga eluttag. Ersätt eluttagen med CEE-don, exempelvis ett sådant som syns på bilden.

CEE klassat uttag - ej farligt
Säkert vägguttag med CEE-klassning

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!