Kindahus investerar i IoT för ökad brandsäkerhet

Det allmännyttiga bostadsbolaget Kindahus investerar i ny teknik och uppkopplat brandskydd. Hyresgästernas säkerhet är bolagets viktigaste prioritering, och att förvaltningsarbetet dessutom effektiviseras är ytterligare en positiv effekt. Under våren 2023 har systemet införts i samtliga fastigheter.

Uppkopplat brandskydd – en investering för framtiden

För Stiftelsen Kindahus är de boendes säkerhet högst upp på agendan. Att satsa på
uppkopplad, ny teknik som ger bästa möjliga skydd idag – men som också är långsiktigt
hållbar – är en självklarhet för Kindahus.

“För oss är det viktigt att göra vad vi kan för att säkerställa säkerheten för våra boende. Uppkopplade brandvarnare är ett konkret exempel på hur vi förverkligar den visionen. Med systemet från Tryva säkerställer vi att alla boende har fungerande brandskydd – och att vi möjliggör extremt snabb upptäckt om olyckan skulle vara framme.”

Kajsa Claesson, VD, Stiftelsen Kindahus

Förvaltningsarbetet effektiviseras  

Via systemet kan fastighetsägare och förvaltare få insikter för att optimera drift och
underhåll. I Kindahus skickas information från uppkopplade brandvarnare till anställda via
appen Tryva, där de får överblick av samtliga brandvarnare i fastigheten – helt utan fysisk
rondering i lägenheter.

”Systemet effektiviserar vårt brandskyddsarbete, då vi direkt får information digitalt om någon enhet behöver batteribyte eller har plockats ned – vilket sparar både tid och pengar och säkerställer fungerande brandskydd överallt”

Kajsa Claesson, VD, Stiftelsen Kindahus

Enkelt och smidigt införande av systemet  

Att montera och införa systemet har gått snabbt och enkelt. Kindahus har efter teoretisk och
praktisk utbildning från Tryva monterat stora delar av sitt fastighetsbestånd på egen hand,
med handledning av Tryva på distans.

“Montering tar endast ett par minuter per lägenhet. Systemet är trådlöst och innebär inte någon åverkan på fastigheterna, vilket gör det väldigt smidigt att införa.”

Moa Göransdotter, VD, Tryva

Ett tryggt boende för livets alla skeenden

Den nya tekniken har mötts med positiv respons från både hyresgäster, kommunpolitiker och räddningstjänsten. Även lokalmedia har uppmärksammat Kindahus satsning på stärkt brandsäkerhet.

“Stiftelsen Kindahus med Kajsa Claesson i spetsen gör en fantastisk satsning för sina boendes säkerhet – och bidrar verkligen till att driva samhällsutvecklingen i rätt riktning. Med teknikens hjälp kan vi tillsammans förhindra allvarliga olyckor.”

Moa Göransdotter, VD, Tryva
Uppkopplad brandvarnare

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!