Många gör fel vid test av brandvarnare

Test av brandvarnare

Flertalet organisationer och fastighetsägare uppmanar boende att genomföra tester av brandvarnare genom att trycka in knappen som testar sirenen på brandvarnaren. Metoden testar dock inte att brandvarnaren fungerar och riskerar att invagga den boende i en felaktig känsla av trygghet.

Reagerar brandvarnaren på rök?

De flesta brandvarnare i svenska hem är traditionella brandvarnare som genom en optisk sensor upptäcker rök i ett litet utrymme inne i brandvarnaren. Om sensorn eller rökkammaren blir smutsig, exempelvis efter golvslipning, kan brandvarnarens sensor sluta fungera. Testet skulle då bli ”Grönt ljus” trots att brandvarnaren är trasig.

Hur skall man testa traditionella brandvarnare?

Det enda sättet att säkerställa en traditionell brandvarnares funktion är att utsätta den för rök. Då testar ni samtliga funktioner som är centrala för en brandvarnares funktion:

  • Upptäckt av rök
  • Batteri
  • Siren

Rök på flaska finns att köpa på många ställen. Spraya kring brandvarnaren och säkerställ att den tjuter.

Moderna brandvarnare testar sig automatiskt

Det enklaste sättet att testa brandvarnare är att använda de som testar sig själva.

Tryva rekommenderar att ersätta traditionella brandvarnare med uppkopplade brandvarnare som löpande gör en diagnos. Då kan ägaren av brandvarnaren säkerställa i appen att samtliga brandvarnare fungerar. Vid behov av service skickas en push notis med lämplig åtgärd, exempelvis rengöring av rökkammaren.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!