Öppet brev till Boverket: Boverket – Skärp era brandskyddsregler i flerfamiljshus!  

Brandskyddsregler Boverjet

Boverket har nyligen gjort en översyn av föreskrifter och råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. I denna översyn missar Boverket att åtgärda de alltför svaga kraven på brandskydd i flerfamiljshus, trots att det är där nästintill samtliga dödsolyckor sker. 

Varje vecka rapporterar nyheterna om allvarliga bränder i Sverige. Enbart i bostäder inträffar det omkring 24 000 bränder varje år. Nästan samtliga som omkommer vid brand i Sverige dör i sina egna bostäder. Flerfamiljshus är kraftigt överrepresenterade. Sambandet till bristen på fungerande brandvarnare är tydligt.

Vi vet från statistik vem det är som kommer att råka illa ut vid en brand. Vi vet precis vem det är som löper störst risk att skadas allvarligt eller att omkomma i en brand. Det är din mamma eller pappa.
Äldre människor, ensamboende och andra riskgrupper är de som enligt statistiken löper överlägset störst risk att råka illa ut om det börjar brinna.

Myndigheter känner till problemen

MSBs nationella strategi för stärkt brandskydd lyfter tydligt fram vikten av fungerande brandvarnare för att minska antalet allvarligt skadade och omkomna i bränder. Brandskyddsföreningen har jobbat hårt i många år för att höja kunskapen om brandvarnarens betydelse i svenska hem. Ändå visar erfarenhet att omkring 30% av lägenheterna i flerfamiljshus helt saknar fungerande brandvarnare. Detta trots att det är just i flerfamiljshus det brinner allra mest – och där flest personer råkar illa ut.

För låga krav på brandskydd

Under 2023 har Boverket genomfört en översyn av sina föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. I denna översyn missar Boverket att adressera de absolut viktigaste bristerna inom brandskydd i Sverige. Nämligen vem som ska ansvara för att det alltid finns fungerande brandvarnare.

I stället lägger Boverket all energi på regelverket för fastigheter där brandskyddet redan är högt och där inga människor omkommer. Självklart är det viktigt med starkt brandskydd på hotell, skolor, sjukhus, m.m., men varför bortser Boverket från krav på brandskydd i flerfamiljshus?

De krav som ställs från Boverket gällande brandskydd i flerfamiljshus är låga. De boende förväntas själva ta ansvar för att deras brandvarnare fungerar. Din 82-åriga mamma ska alltså själv genomföra regelbundna tester och löpande sköta sitt brandskydd.

Skulle Boverket istället höja brandskyddskraven och ålägga byggherren att införa ett brandvarnarsystem för verksamhetsklass 3A, som innebär att brandvarnarens funktion kan säkerställas av fastighetsägaren i den löpande driften skulle brandskyddet i våra flerfamiljshus höjas avsevärt.

Lösningen finns

Den trådlösa och digitala teknikutvecklingen möjliggör mogna och kostnadseffektiva lösningar för uppkopplat brandskydd. Med uppkopplade brandvarnare kan fastighetsägare enkelt säkerställa att alla brandvarnare i en fastighet alltid fungerar, utan att de manuellt behöver testas. Dessutom kan larm skickas digitalt till exempelvis boende i byggnaden, medarbetare och larmcentral för att möjliggöra snabb upptäckt och första insats.

För utrymmen såsom vindar, garage, källare och liknande gör dagens traditionella brandvarnare inte ens någon större nytta eftersom det i regel inte befinner sig personer där dygnet runt, och därmed inte är någon som kan höra dem.

Flera bostadsbolag väljer att ta utökat ansvar

Ett flertal allmännyttiga och privata fastighetsbolag har redan valt att ta ansvar för brandvarnarens löpande funktion med hjälp av uppkopplade brandvarnare, men de allra flesta lägger fortfarande ansvaret för brandvarnarens funktion på de boende, vilket i praktiken inte fungerar.

Trots att det finns en lösning på hur vi kan förebygga allvarliga bränder, ställs inte tillräckliga krav på brandskydd i flerfamiljshus. Konsekvensen blir att medan resten av samhället kopplas upp allt mer, så fortsätter bostadsbolagen att köpa in traditionella brandvarnare istället för att använda den teknik som behövs – brandskydd som räddar både liv och fastigheter.

Kom igen nu Boverket, och kom igen Sverige – låt oss höja brandskyddskraven, driva utvecklingen framåt – och rädda liv!

Vänliga hälsningar, 
Moa Göransdotter, VD för Tryva 
Telefon: 076 026 72 33
Mail: moa.goransdotter@tryva.com

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!