Partihallen i Årsta minskade sina kostnader med 70% – med trådlöst och uppkopplat brandvarnarsystem från Tryva

trådlöst brandvarnarsystem

Partihallen 2 i Årsta övervägde implementering av ett kostsamt trådburet brandvarnarsystem, när Ariba Jokhadar, som är fastighetsägare, analyserade potentialen hos ett trådlöst och uppkopplat brandvarnarsystem. Med det trådlösa systemet från Tryva minskade de totala kostnaderna med nästan 70%, samtidigt som fastighetens brandskydd blev mer effektivt. Ett beslut som både sparar pengar och förbättrar brandsäkerheten.

Lägre kostnad med trådlöst brandvarnarsystem

Fastigheten Partihallen 2 i Årsta industriområde hade behov av ett nytt brandvarnarsystem. På bordet fanns ett kostsamt förslag på ett trådburet EN 54 brandvarnarsystem enligt SBF 110:8. Det var en inledande rekommendation från försäkringsbolaget, men fastigheten hade däremot inte myndighetskrav på att stödja standarden SBF 110:8. Ariba insåg att Tryvas trådlösa system förbättrar brandsäkerheten – och dessutom kunde införas till en betydligt lägre kostnad.

Systemet från Tryva ger oss bättre skydd om olyckan skulle vara framme. Vi har valt att hyresgästerna ska få larm i sina telefoner via appen Tryva om brandvarnare i den egna lokalen, eller i grannlokalen aktiveras. Eftersom det normalt finns personer i närheten, kan vi upptäcka och åtgärda bränder i ett tidigare skede. Systemet ger trygghet till oss som fastighetsägare, men framför allt till våra hyresgäster

Ariba Jokhadar, Fastighetsägare  

Försäkringsbolaget stöder utvecklingen  

Försäkringsbolaget hade inledningsvis kravställt brandskydd enligt SBF 110:8. Efter analys konstaterades att systemet från Tryva gav ett minst lika bra skydd som EN 54 brandvarnarsystem enligt SBF 110. 

Lätt att installera trådlöst brandvarnarsystem

Installationen av fler än hundra uppkopplade brandvarnare i hela fastigheten tog mindre än två dagar att genomföra. Hela systemet har full redundans. De centrala enheterna övervakar varje uppkopplad brandvarnare och är både anslutna till elnätet och försedda med reservbatteri, vilket garanterar en konstant och pålitlig övervakning av brandskyddet i fastigheten.

Säker och enkel drift 

Eftersom systemet är digitalt med smarta sensorer kan de upptäcka och informera utvalda administratörer om någon brandvarnare skulle vara smutsig eller behöva batteribyte.

“Jag behöver inte vänta på att ett fel upptäcks vid en manuell kontroll, istället får vi en notis via systemet och kan åtgärda direkt vid behov.”

Ariba Jokhadar

Trådlösa brandvarnarsystem får inga kabelbrott 

Trådlösa system fungerar i praktiken på samma sätt som trådburna system. Skillnaden är att kommunikation sker trådlöst och inte via kabel. Detta innebär att montering inte kräver någon elektriker, och inte heller ger påverkan på fastigheten. Det trådlösa systemet slipper även de säkerhetsmässiga utmaningarna med kabelbrott. 

Moa Göransdotter, VD för Tryva, bedömer att trådlösa brandvarnarsystem är framtiden: 

“Hela samhället har övergått från nätburen till trådlös kommunikation. Fördelarna är så stora att det endast är en tidsfråga innan samtliga brandvarnarsystem är digitala och trådlösa.”

Moa Göransdotter

EN 54 och SBF 110:8 endast där de verkligen behövs

Boverket ställer krav på att brandvarnarsystem följer EN 54 alternativt SBF 110:8 vid ombyggnad eller nyproduktion av många fastigheter. Räddningstjänsten kan även kravställa på SBF 110:8 vid tillsynsärenden. 

I många fall kan dock trådlösa uppkopplade system ge minst lika bra brandskydd och ersätta kraven på de mycket kostsamma trådburna systemen. Vi rekommenderar därför att du frågar din brandingenjör om möjligheterna att ersätta EN 54-system med brandvarnarsystemet från Tryva. Du får givetvis även gärna kontakta oss på Tryva om du har frågor.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!