Smart larmstyrning höjer säkerheten i flerbostadshus

Hur fungerar smart larmstyrning i flerbostadshus? Digitala lösningar som automatiserar och effektiviserar fastigheten är framtiden för fastighetsförvaltning. Uppkopplade sensorer höjer säkerheten och ger stora möjligheter till effektivisering och utveckling.

Larmstyrning möjliggör snabbare insats vid brand
och vattenläcka

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats helt avgörande för att rädda liv och fastighet.
Det är därför viktigt att snabbt få kännedom om en begynnande brand. Med uppkopplade brandvarnare och systemet från Tryva skickas brandlarm vidare till utvalda mottagare för att möjliggöra snabbare första insats.

Larm kan exempelvis skickas till larmcentral, utvalda medarbetare, fastighetsjour, boende och grannar. Boende och medarbetare tar emot larm via appen Tryva. I larmet finns tydlig information om vad som inträffat samt platsangivelse för det aktiva larmet.

Även vid vattenläcka är det viktigt med snabb upptäckt för att undvika stora och kostsamma skador – vilket kan undvikas med hjälp av vattenlarm.
Med systemet från Tryva kan olika typer av larm styras till olika mottagare beroende på vad som har inträffat, och utifrån vilken tid på dygnet ett larm sker.

En skräddarsydd larmplan för varje fastighet

Möjligheterna för att automatisera och anpassa larmstyrning är stora. Varje verksamhet och fastighet är unik och har olika förutsättningar och behov. Vid uppstart av systemet ställer man därför in en specifik larmplan för varje fastighet, som avgör vart olika larm skall styras.

Olika typer av larm kräver olika åtgärd

Nedanstående är exempel på hur en larmplan med både brand- och vattenlarm kan ställas in.

Vid brandlarm: Om en brandvarnare upptäcker rök eller snabb värmestegring styrs larmet till de boende i huset, oavsett tid på dygnet. De boende tar då emot larmet via appen Tryva.
Om flera brandvarnare aktiveras, eller om en och samma brandvarnare upptäcker både rök och hög värme, kan larmet även styras till larmcentral. Larmcentralen kan följa brandutvecklingen i realtid och agera utifrån systemets information; ökar eller minskar rök och värme? Sprider sig larmet till fler brandvarnare?

Vid vattenlarm: Om en vattensensor upptäcker fukt eller en vattenläcka dagtid kan larmet styras direkt till fastighetsskötare och boende som då tar emot larmet i appen. Sker vattenlarmet nattetid kan man istället välja att skicka larmet direkt till aktuell vattenjour eller till larmcentral.

Koppling till larmcentral ger ökad trygghet

Att ansluta systemet till larmcentral är ett bra alternativ som säkerställer att någon alltid agerar snabbt vid ett larm. Tryva samarbetar med Larmcentralen Westra Security som är bemannad dygnet runt och hanterar både inbrott, brand- och vattenlarm. Larmcentralen har erfarna operatörer som alltid agerar utifrån i förväg angivna larminstruktioner.

Ytterligare funktioner för systemets administratörer

I appen Tryva ser systemets administratörer en översikt av samtliga sensorer i fastigheten. De uppkopplade brandvarnarna testar sig själva och meddelar via en notis om de behöver batteribyte eller har blivit felaktigt nedplockade. Systemet säkerställer fungerande brandskydd dygnet runt och underlättar det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) avsevärt.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!