Smarta brandvarnare ökar tryggheten hos Stadsholmens boende

Stadsholmen

På Nytorgsgatan 5 i Stockholm har Stadsholmen startat ett projekt med uppkopplade brandvarnare, vilka larmar direkt till boende och grannar i händelse av brand. Brandvarnare är placerade i samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen. Med systemet kan Stadsholmen enkelt överblicka alla brandvarnare och säkerställa att de fungerar. Om en enhet avlägsnas eller är i behov av service informeras fastighetens ”Bovärd”.

I bostadsfastigheter är alltid lägenheterna ett riskområde för bränder. Trots det visar statistik att fler än 20% av lägenheterna i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare.

Hos Stadsholmen är alla bostadslägenheter sedan tidigare utrustade med brandvarnare. Det åligger dock hyresgästen att säkerställa att brandvarnaren sitter på plats och har fungerande batteri. Bo Strömvall, Trygghetssamordnare på Stadsholmens moderbolag Svenska Bostäder, berättar att de saknat praktiska möjligheter att säkerställa brandskyddet i lägenheterna.

De nya kopplade brandvarnarna ger möjlighet till snabbare åtgärder vid en eventuell brand. Och om de inte fungerar som de ska skickas ett meddelande till Bovärden”

BO STRÖMVALL, TRYGGHETSSAMORDNARE PÅ STADSHOLMENS MODERBOLAG SVENSKA BOSTÄDER
Bo och Anders i Stadsholmen
 
Tidningen Stadsholmen, nr 3 2021

Uppkopplade, trådlösa brandvarnare larmar till boende och grannar vid upptäckt brand

Boende får förhöjd trygghet med vetskapen om att samtliga brandvarnare i huset fungerar, och att de blir informerade om en brandvarnare i fastigheten aktiveras. Genom Tryva-appen får den boende och grannarna larm när en brandvarnare i huset akriveras.

Det finns många fördelar med att ta emot larm genom en app, men det är också möjligt att skicka larmet med SMS eller till en anlitad larmcentral. Grannarna får larmet från brandvarnaren i appen med information om var den har aktiverats. Grannarna kan då agera även om den boende inte är hemma. Alternativt om den boende själv saknar förmåga att agera. Systemet och grannarna uppdaterar varandra i chatten tills situationen är löst.

Nya möjligheter exponerar sårbarheten med vanliga brandskydd

En traditionell brandvarnare gör ingen nytta om den boende inte är hemma och kan höra sirenen. Med nya generationens brandvarnare säkerställer fastighetsägaren att alla brandvarnare fungerar. 

Uppkopplade brandvarnare och med larm till de boende i fastigheten reducerar riskerna för att allvarliga bränder uppstår. I praktiken räcker det med att ett fåtal personer får larm om att en brandvarnare har aktiverats för att öka brandsäkerheten på ett betydande sätt. En enda person som får informationen i ett tidigt skede kan göra hela skillnaden. 

Förebygger även vattenskador

I installationen på Nytorgsgatan blev även trådlösa vattenlarm utplacerade bakom diskbänkarna i lägenheterna. Vattenskador är ett stort problem för Svenska Bostäder, vilket medför kostnader på 25 till 50 miljoner kronor årligen. Systemet informerar boende och Stadsholmen om en vattenläcka uppstår, vilket förhindrar de skador som uppstår vid långvariga dolda läckor.

Ett initiativ för ökad hållbarhet

I stället för att byta samtliga brandvarnare var 10e år, oavsett om de fungerar eller ej, ersätter man dem nu endast om de inte fungerar. Varje förhindrad brand eller vattenskada förhindrar dessutom mycket stora koldioxidutsläpp eftersom renoveringsprojekt är mycket energikrävande.

Stadsholmen utvärderar lösningen för fler fastigheter

Svenska Bostäder och Stadsholmen arbetar ständigt med att utveckla brandsäkerheten och andra trygghetsaspekter i boendemiljön. Förhoppningen är att detta projekt skall ge värdefull kunskap i fortsatt arbete med brandskydd och trygghetsfrågor. Läs hela artikeln i Stadsholmens tidning.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!