5 tips för att förebygga bränder i juletid

förebygga bränder

December är den mest branddrabbade månaden under året i Sverige – det är också månaden då flest människor omkommer i dödsbränder. Här är en checklista över 5 brandrisker i flerbostadshus att ha hålla extra koll på under juletid. Se till att endast få jultomten på besök och inte brandkåren! 

Flest bostadsbränder med dödlig utgång i december

Varje år inträffar cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige. Äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken bland omkomna i bostadsbränder. De flesta bränder med dödlig utgång inträffar under årets mörka månader. Glöm inte att många äldre behöver extra stöd för att brandsäkra sina hem. Säkerställ till exempel att de har fungerande brandvarnare hemma.

5 tips för att förebygga bränder runt juletid

 1. Installera spisvakter! Tvärtom vad många tror så är det spisen – och inte de tända ljusen – som är den vanligaste brandorsaken. Nu under julhögtiderna är det lätt hänt att plattan glöms på under julbaket – medan andra maträtter lämnas medvetet obevakade under natten för långkok.

  Använd därför spisvakter som stänger av strömmen till spisen om det är risk för brand. I Norge är det ett lagkrav för alla bostäder sedan 2010 – men det är en möjlig åtgärd som kan tillämpas med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

 2. Risk för fler skorstensbränder när energipriserna stiger. I takt med kylan och att elpriserna skjuter i höjden eldas det extra mycket i öppna spisar för att få upp värmen. Brandskyddsföreningen har därför gått ut med varning om förhöjd risk för soteld. Eldstäder ska sotas och regelbundet kontrolleras av fackman för att se till att inte skador uppstått. De måste också enligt lag rengöras.

 3. Håll utrymningsvägar fria. Vid snö är det viktigt att se till att utrymningsvägar till och från flerbostadshus inte är blockerade – av vare sig snö, fordon eller annat. Syftet är att räddningstjänsten ska ha plats att kunna möjliggöra stegutrymning med bärbara stegar eller stegfordon. Håll därför utrymningsvägar fria både inomhus och utomhus, blockera inte heller trappor och korridorer.

 4. Förhindra tillfällen för anlagda bränder. De vanligaste platserna för anlagda bränder är i trapphus, korridorer, lägenheter och på byggnadernas utsida. Löst material som kan bli bränsle för anlagd brand bör därför städas undan regelbundet från platser där flera människor rör sig.

  I jultider bör man se till att allt extra emballage på lastkajer, i soprum och överfulla containers är undanstädat snabbt – med hjälp av bra planering av återvinningsrutinerna. 

 5. Garantera alla boende fungerande brandvarnare.
  Det viktigaste brandskyddet är brandvarnare – trots detta saknar 20% av alla lägenheter fungerande brandvarnare! Detta trots att det finns modern teknik med uppkopplade brandvarnare som enkelt kan monteras i lägenheter och allmänna utrymmen – och som vid brand kan larma både larmcentral och boende i fastigheten via app.

  Uppkopplade brandvarnare med larm till flera mottagare möjliggör snabbare upptäckt och första insats – vilket räddar både liv och fastighet. Brandvarnarna testar dessutom sig själva, så boende behöver aldrig mer oroa sig för sitt eget eller grannens brandskydd.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!