Förebygg anlagd brand

Visste du att anlagda bränder ligger bakom en fjärdedel av alla bränder och kostar samhället över en miljard kronor per år? Anlagd brand är den vanligaste brandorsaken i flerbostadshus och i de flesta offentliga byggnader.  Det är vanligt att bränder anläggs i trapphus, korridorer, lägenheterna och på byggnadens utsida. Genom samarbete, uppmärksamhet och förebyggande arbete kan man däremot minska risken för anlagda bränder.

5 sätt att undvika risken för anlagd brand

Med relativt enkla medel kan man göra insatser i den fysiska miljön för att förhindra att tillfällen för anlagd brand uppstår. Om någon ändå anlägger en brand finns det också åtgärder som begränsar konsekvenserna.

  1. Håll rent från vanliga tändkällor på välbesökta platser – Statistik visar att bränder ofta startar i brännbart material så som papper, kartonger och skräp. Löst material som kan bli bränsle för anlagd brand bör därför städas undan regelbundet från platser där flera människor rör sig. Detta gäller både inomhus som soprum och förråd samt utomhus som innergårdar. Enligt MSB kan många anlagda bränder enkelt stoppas om vi håller rent från skräp på dessa platser.

  2. Sätt lås på flyttbara sopkärl & containrar – Bänkar, soptunnor, sandlådor eller större brännbara föremål som kan användas för eldning, bör inte placeras mot byggnaders fasad. En tumregel är att placera dessa föremål 6 meter från fasad samt kedja fast eller förankra om de är lätt flyttbara.

  3. Säkra fönster på bottenvåningar – Fönster på bottenvåning bör utföras i okrossbart glasmaterial och vara stängda för att förhindra inbrott eller att saker kastas in.

  4. Förbättra synlighet omkring byggnader – Utvändig belysning runt byggnaden är A och O för att förbättra synlighet. Även buskar och växtlighet nära byggnaden bör hållas låga, vilket kan minska risken för anlagd brand eller inbrott.

  5. Uppkopplade brandvarnare – Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om ingen hör dem tjuta. Idag finns det ny teknik med uppkopplade brandskyddssystem som möjliggör snabbare upptäckt och första insats vid brand. Uppkopplade brandvarnare upptäcker brand och kan direkt larma till både medarbetare, jour, boende och larmcentral.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!