Är Västervik bäst i Sverige på brandskydd?

Västervik

Västerviks kommun använder digital teknik som förbättrar brandskyddet till äldre och till riskgrupper. Räddningstjänsten, Bostadsbolaget och Socialtjänsten adresserar säkerhetsrisker hos personer med särskilt stort behov av brandskydd. Lösningen innebär uppkopplade brandvarnare med smart utlarmning, vilka kan göra stor skillnad för de personer som själva har svårighet att agera vid brand.

Fungerande brandvarnare hos alla riskgrupper

Metoden och Tryvas system med uppkopplade brandvarnare används i Västervik hos gruppboenden och hos äldre med särskilda behov i Bostadsbolagets lägenheter. Den uppkopplade funktionen medför att socialtjänsten kan säkerställa att samtliga brandvarnare alltid fungerar.

Snabb åtgärd vid brand

Vid larm från en brandvarnare informeras ”första insatspersoner”, vilket kan vara personal på boende, fastighetsbolagets jourväktare eller Tjänsteman i Beredskap (TIB). Brandvarnaren ger automatiskt status och den första på plats kan informera övriga i Tryva-appen som används.

Lina Ohlsson som är platschef uppskattar metoden och det nya systemet som infördes under november:

”De flesta av våra boende röker och många behöver vårt stöd. Med systemet får vi tidigt larm om det börjar brinna i ett rum i gruppboendet eller i en lägenhet. Ofta är vi någon i personalen som befinner sig i närheten, men systemet gör det även möjlighet för boende att ta emot larm i telefonen och hjälpa till.”

Lina Ohlsson, Samordnare Västerviks Kommun

Brandvarnare som endast larmar med siren gör ingen nytta hos personer som inte själva kan agera vid bränder, exempelvis personer som har begränsad rörelseförmåga. Genom larm till personer i närheten, exempelvis kommunens personal, kan olyckor förhindras.

Medborgaren i fokus

Flertalet kommuner i Sverige har stora utmaningar med att säkerställa fungerande brandskydd till personer med särskilda vårdbehov. En förklaring är att ingen tar ansvaret för brandskyddet, eftersom det bollas runt mellan socialtjänsten, fastighetsbolaget och den boende själv. Statistik och forskning visar dessutom att äldre personer är kraftigt överrepresenterade i dödstalen.

Peter Helge, chef för räddningstjänsten poängterar betydelsen av samarbetet med kommunens olika förvaltningar och bolag.

”Vi använder Tryvas system för civila insatspersoner sedan tidigare. Med metoden har vi sett betydelsen av snabba insatser. Jag föreslog lösningen med uppkopplade brandvarnare när vi analyserade brandskyddet hos kommunens riskgrupper. Bostadsbolaget och Socialförvaltningen tog snabbt beslut om att införa systemet.”

Peter Helge, Chef Räddningstjänsten

Fastighetsbolaget ger stöd åt lösningen

Även om samtliga samarbetar så är Socialförvaltningen beställaren av lösningen, eftersom de är skyldiga att tillhandahålla säkra boenden för socialtjänstens brukare. Pelle Svensson, Fastighetsförvaltare inom Bostadsbolaget, var aktiva i att föreslå lösningen till socialförvaltningen, och bistår även med ”första insatspersoner” genom bolagets väktare.

”Det är ett nära samarbete mellan de olika enheterna i kommunen. Vi utgår från medborgaren och tar fram lösningar tillsammans. I lösningen kan vår personal ta emot larm och göra en viktig första insats. Det kan rädda både liv och fastighet.”

Pelle Svensson, Bostadsbolaget Västervik
Brandvarnaren kommunicerar trådlöst och är lätt att montera.

Västerviks kommun leder utvecklingen

Många kommuner arbetar aktivt med information och individanpassat brandskydd för att komma åt utmaningarna, exempelvis att låta hemtjänstpersonal informera om brandskydd och även införa spisvakter. Trots dessa insatser saknar många äldre personer fungerande brandvarnare (se anledningar i artikel). Flertalet brukare saknar dessutom den fysiska förmågan att agera eller utrymma vid brand. Västervik är genom sitt moderna tänkande en inspirationskälla för andra kommunala bolag.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!