Brandskydd i gemensamma utrymmen – vilka regler gäller?

Regler brandskydd

I flerfamiljshus finns det särskilda krav på brandskydd. Boverkets Byggregler (BBR) gäller för samtliga nybyggnationer och ombyggnationer. Om reglerna förändras gäller det normalt inte befintliga fastigheter, däremot är fastighetsägare skyldiga att underhålla byggnader så att brandskyddet inte blir sämre med tiden. Utöver BBR genomför räddningstjänsten tillsyn och ställer hårda krav på brandskyddet, vilket kan leda till kostsamma förelägganden.

Räddningstjänsten genomför kontroller

Räddningstjänsten genomför regelbundet tillsyn av fastigheter med stöd i Lagen om skydd mot olyckor (LSO), där kraven ofta är strängare än BBR. Vid tillsyn går räddningstjänsten igenom fastighetens brandskydd utifrån två aspekter:

  • Det organisatoriska brandskyddet där man tittar på att fastighetsägaren genomför egenkontroller och att det finns rutiner för att förse bostäder med relevant information kring brandsäkerhet.
  • Det byggnadstekniska brandskyddet inom vilket man kontrollerar saker som utrymningsvägar, brandceller och brandgasventilation.

Efter tillsynen får fastighetsägaren ett protokoll som denne har möjlighet att bemöta inom ett par veckor. Därefter kan räddningstjänsten som myndighet ge fastighetsägaren ett så kallat föreläggande med krav på åtgärder.

Här är det störst risk att få förelägganden

Brandskydd i gemensamma utrymmen, som tvättstugan och källarkorridoren är vanliga anledningar till förelägganden. Det beror på att dessa utrymmen är riskfyllda vid brand, då de ofta finns under jord och har begränsat med utrymningsvägar. Det ställer därför höga krav på fungerande brandvarnare och välmarkerade utrymningsvägar.

Dåtidens kostsamma lösningar

En person som befinner sig i en tvättstuga med endast en utrymningsväg måste få reda på faran fortast möjligt. Därför behöver brandvarnare i ett källarutrymme även varsla till personen som befinner sig i tvättstugan. Det kan ske genom en seriekopplad brandvarnare eller med en siren i tvättstugan som låter med minst 65 dB. Det är dock mycket kostsamt att dra nätverksanslutna brandvarnare i källarutrymmen. Ibland behöver man även borra igenom brandcellsväggar som då riskerar att ta skada på grund av kabeldragningen.

Innan den trådlösa tekniken utvecklades fanns det starka anledningar att ha nätverksbaserade och seriekopplade brandvarnare. Idag finns det istället uppkopplade lösningar som sparar mängder med pengar, tid och arbete för att uppnå ett starkt brandskydd i gemensamma utrymmen. Den trådlösa tekniken för brandvarnare är utvecklad så att den trådlösa täckningen säkerställs även i källare med tjocka stenväggar.

Trådlösa brandvarnare innebär högre tillgänglighet och mycket lägre kostnader

Tryva har teknik, metodik och utbildningsmaterial som gör det enkelt för dig som fastighetsägare att komma igång.

Trådlösa, uppkopplade brandvarnare har blivit mer intelligenta med tiden. Eftersom man undviker kabeldragning minskar också kostnaderna avsevärt vid införandet. Dessutom innebär den självtestande funktionen att brandvarnaren dagligen testar sig och informerar direkt om exempelvis batteri behöver bytas, eller om brandvarnaren har plockats ned eller behöver rengöras. Det minimerar kostnaderna även för de regelbundna, manuella egenkontroller som traditionella brandvarnare kräver.

Den trådlösa och digitala utvecklingen innebär ett stort steg för brandskyddet

Utvecklingen av den trådlösa tekniken har inneburit många positiva förändringar för människors säkerhet de senaste 20 åren. Detsamma gäller för brandskyddet där trådburna system i allt högre utsträckning ersätts av trådlösa, vilket öppnar upp dörren för nya möjligheter att öka brandsäkerheten till väsentligt lägre kostnader.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!