Den obskyra lägenheten

En ostädad lägenhet

Bor du granne med en kedjerökare, missbrukare, psykiskt instabil eller en person med nedsatt förmåga att ta hand om sig? Grannarna till dem som bor i den ”obskyra lägenheten” känner sig ofta otrygga. Studier visar att vissa personer löper en förhöjd risk att bli drabbade vid bränder och vattenskador. I flerfamiljshus innebär det även förhöjda risker för deras grannar. Hanteringen av den obskyra lägenheten är en svår fråga för fastighetsägare, men det finns nu lösningar som minskar risken för brand- och vattenskador.

Vissa grupper är kraftigt överrepresenterade i bränder

MSB och Brandskyddsföreningen släppte 2018 en stor rapport om bostadsbränder ”Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder”. Varje år brinner det i 24 000 svenska hem, varav 8000 leder till åtgärd av räddningstjänst. I rapporten framgår det att vissa grupper har en kraftigt förhöjd risk att orsaka och dö i bränder. Förenklat består denna grupp av rökare med reducerad social eller fysisk förmåga.

Tryvas brandskydd adresserar tre viktiga problem som identifierades i rapporten. Det innebar att Tryva 2018 fick finansiellt stöd och tillgång till forskare att vidareutveckla lösningarna. Studien har visat mycket bra resultat och flera positiva effekter.

Tryva löser tre viktiga utmaningar

Genom samarbetet med branschen, BRFer och fastighetsbolag utvecklade Tryva tekniken som tar samhället mot nollvisionen. De tre lösningarna sammanfattas nedan:

  • Säkerställ fungerande brandvarnare i alla lägenheter

De obskyra lägenheterna saknar ofta fungerande brandvarnare. De kan ha blivit nedplockade vid föregående larm eftersom de ”störde” eller att den boende struntade i att byta batterier när styrelsen försåg dem med nya. Tryvas lösning innebär att Brandskyddsansvarig får information om en brandvarnare slutat fungera eller blivit nedplockad från sin plats. När det sker kan den boende informeras eller erbjudas hjälp att få den återställd.

  • Snabb åtgärd om olyckan är framme

När branden är framme är första minuterna kritiska. De boende i den obskyra lägenheten har begränsad förmåga att hantera situationer. När brandvarnaren aktiveras får grannarna information genom ett larm i Tryva-appen. De kan snabbt ta sig till lägenheten och tillsammans med den boende förhindra branden, alternativt tillkalla räddningstjänst innan branden startar.

  • Förbättrad kunskap genom digital samverkan

Tryvas app är utvecklad för grannsamverkan. Boende kan använda appen som effektiv kommunikationskanal om olyckan är framme. Boende har generellt högre medvetande om brandskyddsarbetet i fastigheten med Tryvas system.

Stoppa vattenskadorna – en fluga på smällen

Det finns få vetenskapliga studier inom vattenskador. Detta trots att skadorna kostar fastighetsägare ännu mer än bränder, exakt hur mycket finns det inte siffror på, men det är många miljarder årligen. Enligt försäkringsbolagen är det överrepresentation i de obskyra lägenheterna. Tryvas uppkopplade vattensensorer upptäcker vattenläckorna i tid och skador kan förhindras genom snabb åtgärd av grannar, fastighetsskötare eller driftcentral.

Mot ökad trygghet och bättre sömn

Det är oklokt att sopa problemet under mattan när det finns metoder och lösningar förbättrar säkerheten och ökar tryggheten. Som granne till den obskyra lägenheten sover man sannolikt bättre om man vet att brandvarnaren finns och fungerar.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!