Dödsbränder i Sverige ökade under 2022

Under 2022 ökade antalet omkomna i bränder drastiskt. Utvecklingen går åt fel håll.
100 människor omkom, enligt preliminär statistik från MSB. Det är det högsta antalet sedan 2017.

Äldre och ensamboende överrepresenterade i dödsbränder

Det är för tidigt att svara på vad som ligger bakom ökningen under 2022. Men olika individer löper olika stor risk att dö i brand beroende på till exempel ålder, livsstil, boendesituation eller särskilda behov. Äldre är till exempel överrepresenterade i statistiken enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ungefär 40 procent av de som dör i bränder är över 65 år. Ensamboende är också överrepresenterade i statistiken och Sverige har en hög andel som bor ensamma, särskilt bland äldre, enligt Brandskyddsföreningen.

Under perioden 2012-2021 var det betydligt fler män än kvinnor som omkom i bränder. Den vanligaste kända orsaken var rökning, som stod för minst en fjärdedel av dödsbränderna. Forskning visar att i åldersgruppen 20-64 år hade fler än hälften av de omkomna i dödsbränder konsumerat alkohol före olyckan.

Effektiv brandskyddsåtgärd som räddar både liv och fastighet

Det allra viktigaste vid en brand är tidig upptäckt och snabb första insats. I var femte lägenhet saknas däremot fungerande brandvarnare – en livsviktig försäkring. Traditionella brandvarnare gör dock ingen större nytta om den boende inte är hemma, inte vaknar av sirenen, eller har begränsad förmåga att agera vid en nödsituation.

Idag finns ny teknik med uppkopplade brandvarnare med smart larmstyrning från Tryva. Dessa trådlösa brandvarnare kan placeras i lägenheter, lokaler, garage och gemensamma utrymmen. De tjuter precis som en vanlig brandvarnare, men efter 30 sekunder kan larm skickas vidare till exempelvis larmcentral, jour, eller till boende och grannar. Boende har möjlighet att ta emot larm via en app om en brandvarnare i huset aktiveras.

  1. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar vid behov av service. Detta säkerställer fungerande brandskydd i hela fastigheten dygnet runt, året om.
  2. Med larm till flera olika mottagare möjliggörs snabbare upptäckt och första åtgärd. Upptäck en brand även om boende inte är hemma.
  3. Effektivare systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – systemet från Tryva övervakar brandskyddet automatiskt. Inget behov av rondering för att kontrollera brandvarnare i varje enskild lägenhet och uthyrd lokal.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!