Folksam rekommenderar Tryvas system med uppkopplade brandvarnare

Folksam.Tryva


Försäkringsbolaget Folksam satsar stort inom forskning och andra insatser för att öka brandsäkerheten i svenska hem. Nu ställer sig Folksam, som första stora försäkringsbolag, bakom Tryvas innovativa teknik. Med systemet får fastighetsägare kontroll på att alla brandvarnare fungerar, och ger grannar möjlighet att ta emot larm i Tryvas app om aktiverad brandvarnare. Tillsammans kan de i huset snabbt upptäcka och tidigt åtgärda orsaken till rökutvecklingen.

“Tryvas system är viktig innovation med potential att förhindra de flesta bostadsbränder och ett stort steg mot nollvisionen”, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggande kommunikatör på Folksam.

Folksams satsning på brandsäkerhet 

“En enskild brand kan få katastrofala följder och påverkar många människor livet ut. Dessutom är de materiella skadorna vid bränder mycket stora. “

Erik Arvidsson motiverar Folksams satsning på brandsäkerhet. Satsningen innefattar analysarbete, informationskampanjer och kunskapsstöd till forskning inom området. Inom satsningen har Folksams skadeförebyggande experter bistått Tryva i utvecklingen av tekniken genom att dela med sig av data och kunskap.

“Systemet från Tryva innebär två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem; Det säkerställer att alla brandvarnare fungerar och att branden upptäcks tidigt – även när ingen är hemma.”

Mer än varannan brand startar utanför lägenheten

Folksams analyser visar att mer än hälften, 54%, av bränderna startar utanför bostaden, exempelvis i ett gemensamt utrymme eller i en grannlägenhet. En lägenhet utan brandvarnare påverkar även grannarnas säkerhet. 

“Att samarbeta mot bränder i fastigheten är naturligt. Informationen om rök i en annan del av huset är viktig. De flesta kan då göra avgörande skillnad för sig själv och för grannarna. 

Uppkopplade brandvarnare är bra – även då ingen hör dem

En traditionell brandvarnare gör endast nytta om någon hör den. Med uppkopplade brandvarnare med larm till appen får boende information även då de inte är på plats.

Alltför många saknar brandvarnare

Det har tidigare varit svårt att säkerställa fungerande brandvarnare hemma hos de boende eftersom det kräver tillträde. Många fastighetsägare delegerar därför underhållet av  brandvarnaren till de boende, vilket resulterar i att många brandvarnare inte fungerar.

“Med tekniken kan fastighetsägaren överblicka samtliga brandvarnare. Om en brandvarnare plockas ner eller behöver service kan den åtgärdas direkt”, säger Erik.

Finns det risk att någon utsätter sig för fara?

En brandvarnare aktiveras i ett mycket tidigt skede av branden. Då finns det normalt gott om tid att göra värdefull insats, alternativt sätta sig själv i säkerhet. En granne kan ringa på, lukta i dörrspringan eller upptäcka en begynnande brand genom ett fönster. Vid konstaterad risk för brand skall boende alltid ringa 112 enligt principen rädda, larma, varna, släck.

Samarbete ökar kunskapen

Systemet och den tillhörande metoden Brandsamverkan höjer kunskapen för hur man skall agera vid bränder. I appen finns det guider för boende med tips på hur de bör agera vid brand och även information om fastighetens brandskydd.

Systemet förhindrar även dyra vattenskador

Systemet innebär även möjlighet att koppla på fler typer av trådlösa sensorer. Folksam rekommenderar vattenlarm för att upptäcka vattenläckor i ett tidigt skede. 

“Vattenskador i fastigheten kostar visserligen inga liv, men de är kostsamma och många går att undvika. Med uppkopplade vattenlarm bakom diskbänken, i källare och vid äldre ledningar går många vattenläckor att undvika genom tidig upptäckt.”

Så fungerar Tryvas system

Alltid fungerande brandvarnare

Alla sensorer och brandvarnare i systemet är trådlösa och uppkopplade. Brandskyddsansvarig kan överblicka systemet och får information om en brandvarnare avlägsnas eller behöver service.

Samverkan vid larm

När en brandvarnare upptäcker rök eller snabb värmestegring tjuter den precis som en vanlig brandvarnare. Efter 30 sekunder skickas larm till grannar genom appen om den fortfarande känner av rök. I appen kan grannarna kommunicera direkt med varandra om situationen, exempelvis “Det var en kvarglömd stekpanna, allt är ok nu .”

Tekniken har potential att förhindra de flesta bränder

Under 1900-talets sista decennier var Folksams studier inom trafiksäkerhet världsledande, vilket la grunden till det viktiga förebyggande arbetet och den tekniska utvecklingen inom trafiksäkerhet. Nu ser Folksam samma ljusa utveckling inom brandsäkerheten:


“Vi är i inledningen av ett tekniksprång. Efter den klassiska brandvarnarens intåg i svenska hem på 1980-talet har det inte hänt mycket under 30 år – förrän nu. Tekniken har potential att halvera antalet utvecklade bränder. “

Läs mer om systemet här.

Metoden bakom systemet innebär att grannar får larm i en app och agerar tillsammans. Tekniken och metoden innebär att bränder kan förebyggas genom säker upptäckt och snabb första åtgärd. 

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!