FRIBO använder temperaturdata från uppkopplade brandvarnare till energioptimering

Fastighetsbolaget FRIBO har implementerat en innovativ lösning i sina fastigheter. De samlar in temperaturdata från sina uppkopplade brandvarnare, och använder datan för att styra värmen och optimera energiförbrukningen i fastigheterna. Resultatet visar att det finns flera fördelar jämfört med traditionella temperatursensorer. ”Systemet sparar både energi, pengar och miljö – samtidigt som vi säkerställer fungerande brandskydd överallt och snabb respons vid bränder” berättar Kjell-Ove Sethson, VD för FRIBO.

Hållbar fastighetsförvaltning

Fristadbostäder AB (FRIBO) är ett kommunalt fastighetsbolag vars vision är att skapa trygga, hållbara och tillgängliga boendemiljöer för allmänheten. I likhet med andra fastighetsägare står FRIBO inför utmaningen att framtidssäkra sina bostäder med ett bra brandskydd, och samtidigt uppfylla nya krav gällande hållbarhet och energieffektivisering.

”Alla fastighetsägare vet hur viktigt det är att ha koll på inomhustemperaturerna. Genom brandvarnarna får vi många mätpunkter och därmed bättre koll.”

Kjell-Ove

Förbättrar brandskyddet och optimerar energiförbrukningen via en och samma sensor

FRIBO har valt att införa uppkopplade brandvarnare i hela sitt fastighetsbestånd. De smarta brandvarnarna är certifierade enligt EN 14604 och reagerar både vid rök, hög temperatur och snabb värmestegring. Brandvarnarens temperatursensor skapar möjligheten att använda temperaturdata för att styra värmen i fastigheten.

På så sätt kan FRIBO både säkerställa ett riktigt bra brandskydd där alla brandvarnare alltid fungerar, och där bränder snabbt upptäcks – och optimera energiförbrukningen i fastigheten – med en och samma sensor.

Lägre investeringskostnad och stora energibesparingar

Sedan november 2022 har FRIBO skickat temperaturdata från uppkopplade brandvarnare till ett analys- och styrsystem från Kiona för energioptimering. Man har samtidigt gjort en referensmätning med data från traditionella temperaturgivare i samma byggnad. Resultaten har visat att det finns betydande kostnadsbesparingar och fördelar genom att välja uppkopplade brandvarnare framför traditionella temperaturgivare.

”Med Tryvas system med uppkopplade, trådlösa brandvarnare kan vi både höja vår brandsäkerhet och optimera vår energiförbrukning. Allt detta till lägre investeringskostnad då vi kombinerar flera funktioner i samma sensor. Systemet sparar både energi, pengar och miljö – samtidigt som vi säkerställer fungerande brandskydd överallt och snabb respons vid bränder”

Kjell-Ove

Förbättra driftseffektiviteten

”Med smarta lösningar kan fastighetsbolag både höja säkerheten i fastigheterna och förbättra såväl driftseffektivitet som hyresgästernas livskvalitet – samtidigt som man lever upp till branschens hållbarhetskrav.”

Moa Göransdotter, VD, Tryva

Läs fler artiklar om FRIBO

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!