FRIBO – en hyresvärd med stort trygghetsfokus och starkt varumärke

FRIBO - en trygg hyresvärd

Kjell-Ove Sethson har som VD på det allmännyttiga fastighetsbolaget FRIBO varit den drivande kraften bakom införandet av uppkopplade brandvarnare i hela beståndet. Nu vill han uppmuntra andra bostadsbolag att få upp ögonen för framtidens brandskydd och det strategiska värdet med att etablera sig som en trygg hyresvärd. ”Jag rekommenderar självklart andra fastighetsägare att införa lösningen. Vi har tagit ett väl genomtänkt investeringsbeslut i det här ökade brandskyddet och är väldigt nöjda med det.”

Tydlig lösning på ett problem fastighetsägare ställs inför

Kjell-Ove menar att systemet från Tryva ger en tydlig lösning på ett problem som hyresvärdar står inför när det kommer till brandsäkerhet i sina fastigheter.

”Tidigare var brandskyddet i hög grad hyresgästens ansvar. Trots att vi installerat traditionella brandvarnare i varje lägenhet upplevde vi att effektiviteten var begränsad eftersom hyresgästen kunde ta ned brandvarnaren eller ta ut dess batterier utan att vi hade någon insyn. För att försöka lösa detta informerade vi regelbundet om brandskyddsåtgärder, men tyvärr fortsatte problemet. När vi kom i kontakt med Tryva presenterades äntligen en lösning för oss.”

Kjell-Ove

Han betonar att det proaktiva arbetet spelar en avgörande roll, med tanke på att förebyggande åtgärder är det bästa sättet att hantera frågan om bränder, snarare än att åtgärda dem i efterhand.

”Systemet med uppkopplade brandvarnare garanterar att vi får en omedelbar signal om en enhet plockas ned eller om batteriet är på väg att ta slut. Det ger oss nu 100% säkerhet om att alla lägenheter har det brandskydd vi strävar efter. Jag tror att många hyresvärdar inte är medvetna om denna lösning än och det är viktigt att nå ut till de som förstår problematiken. När vi som styrelse genomför riskanalyser är brand i flerbostadshus en betydande risk, och Tryvas system har visat sig vara lösningen för att minimera konsekvenserna av en eventuell brand.”

Kjell-Ove

Uppkopplade brandvarnare räddar liv och fastighet

Om en uppkopplad brandvarnare känner av rök, värme eller snabb temperaturstegring så tjuter den högt, men den skickar också larmet vidare till utvalda mottagare. Exempelvis till boende och grannar, men också till medarbetare eller larmcentral. Larmet innehåller exakt platsinformation för var i huset brandvarnaren är aktiverad, vilket möjliggör snabbare upptäckt och första insats.

”Enkelt att överblicka hela systemet”

Systemet testar automatiskt brandvarnarna för att säkerställa deras funktion. Vid behov av service eller batteribyte kan exempelvis fastighetsskötare bli informerade via appen Tryva, eller genom fastighetsägarens egna ärendehanteringssystem. Det innebär att boende inte längre behöver testa sina brandvarnare. Kjell-Ove berättar att det är enkelt att överblicka hela systemet. Samt att det både förbättrar och förenklar det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Att jobba förebyggande med trygghet lönar sig som hyresvärd

Kjell-Ove framhäver att en investering i trygghetsåtgärder lönar sig på flera sätt. Bland annat
stärker det förtroendet och relationen med hyresgästerna. Ett konkret bevis är den positiva feedback som FRIBO erhåller från sina hyresgäster. Genom att konsekvent toppa listorna i Sverige när det gäller trygghetsundersökningar visar FRIBO på sitt åtagande för att skapa en säker och trivsam boendemiljö.

”Systemet från Tryva är en viktig pusselbit för att skapa ett attraktivt och tryggt boende. Som boende själv på orten är jag extremt mån om mina hyresgäster och hur det är att leva och bo i Fristad. Jag lägger ett personligt engagemang i allt jag gör med FRIBO. Det är en ynnest att få jobba med att utveckla och stärka tryggheten i orten där mina barn växer upp, och då får man mycket energi att gå till jobbet.”

Kjell-Ove

”Jättepositivt sätt att bygga och skydda sitt varumärke”

”Jag rekommenderar självklart andra fastighetsägare att införa lösningen från Tryva. Vi har tagit ett väl genomtänkt investeringsbeslut i det ökade brandskyddet och är väldigt nöjda med det. Huvudskälen som jag vill säga till andra fastighetsägare är att det ger en ökad trygghet för bolaget och hyresgästerna med snabbare respons och minskad risk för allvarliga bränder. Det både skyddar vår egendom och höjer säkerheten. Det är även ett jättepositivt sätt att bygga och skydda sitt varumärke genom att arbeta med trygghetsskapande frågor. Alla hyresgäster förstår att man är en hyresvärd som verkligen bryr sig”

Kjell-Ove

Läs fler artiklar om FRIBO

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!