GöteneBostäder gör unik satsning i nytt bostadsområde

GöteneBostäder använder smart system med uppkopplade brandvarnare från Tryva

GöteneBostäders nya bostadsområde utmärker sig på flera sätt. Allt från höga ambitioner vad gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – i ett unikt samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle – till smarta system som ökar säkerheten i fastigheterna. Tryva är en del av satsningen och bidrar med uppkopplade brandvarnare med smart larmstyrning i alla lägenheter.

Välkomnande, tryggt och hållbart

Med det nya bostadsområdet Alsborgsgatan visar GöteneBostäder vägen mot en mer hållbar framtid där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Detta gör man genom att kombinera attraktiva hyresnivåer i förhållande till bekvämlighet och standard, genomgående trygghetstänk samt en mängd klimatsmarta lösningar i de nya fastigheterna och utemiljön.

”Samarbetet med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är unikt i sitt slag och hjälper oss att hålla fokus på de viktiga hållbarhetsfrågorna i detta projekt.”

Martin Sohlberg, VD, GöteneBostäder

Låg klimatpåverkan och hög energieffektivitet

Genom att integrera förnybar energiproduktion med hjälp av solceller och materialval med låg klimatpåverkan, tar de stora steg mot att främja en grönare framtid för bostadssektorn.

Ett tillgängligt boende genom hela livet

GöteneBostäder lägger stor vikt vid trygghet och inkluderande boendemiljöer, både i de nya fastigheterna och i utemiljön som är tillgänglig för alla hyresgäster och besökare.

Tack vare gällande byggnormer har områdets lägenheter mycket hög tillgänglighet, och den unika gårdsmiljön har bland annat utformats utan trappsteg. Detta innebär att det går att leva ett självständigt liv här, även om man skulle bli rörelseförhindrad i framtiden.

Smarta system höjer säkerheten och förenklar vardagen

Genom att satsa på smarta system i fastigheterna kan säkerheten höjas på flera sätt. Några exempel på investeringar av GöteneBostäder är skalskydd med passersystemtaggar i husentréerna, säkerhetsdörrar till varje lägenhet samt ett hållbart och smart brandvarnarsystem från Tryva som inte bara varnar den boende själv om det skulle börja brinna – utan också till grannar genom en mobilapp.

”Vi kände tidigare till att brandvarnare som sköts av hyresgästen alltför ofta riskerar bli såväl felplacerade som sakna batteri. Följden blir då att brandtillbud upptäcks alltför sent. Tryvas uppkopplade system hjälper oss att få bättre kontroll över brandskyddet och bidrar därmed till våra kunders trygghet.”

Martin Sohlberg
Uppkopplad brandvarnare

Uppkopplade brandvarnare – hållbar lösning över

Uppkopplade brandvarnare erbjuder flera betydande fördelar när det kommer till långsiktig hållbarhet. De informerar vid servicebehov, vilket eliminerar behovet av regelbundna kontroller och servicebesök. Fastighetsägare behöver inte längre heller byta ut samtliga brandvarnarare vart 5e-10e år. Istället byter man endast ut de enheter och batterier som faktiskt behöver bytas.

”Uppkopplade brandvarnare är framtiden både vad gäller hållbarhet och brandsäkerhet. Med teknikens hjälp kan vi både höja säkerheten avsevärt – och säkerställa en hållbar lösning över tid.”

Moa Göransdotter, VD, Tryva

Läs mer om GöteneBostäders investering i uppkopplade brandvarnare

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!