GöteneBostäder installerar uppkopplade brandvarnare i nyproduktion

Det allmännyttiga bostadsbolaget GöteneBostäder installerar ett smart system med uppkopplade brandvarnare i unik nyproduktion. ”Investeringen är helt i linje med vårt koncept tryggt och tillgängligt boende, och syftar till att stärka säkerheten för alla boende genom hela livet”, säger Martin Sohlberg, VD, för GöteneBostäder.

Välkommen till framtidens hållbara och trygga boende

GöteneBostäders nyproduktion utmärker sig på flera sätt. Allt från höga ambitioner vad gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – i ett unikt samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle – till smarta system som ökar säkerheten i fastigheterna.

Ett av dessa system är uppkopplade brandvarnare, med larm till utvalda mottagare, som monteras i alla lägenheter. Dessa varnar inte bara boende om det skulle börja brinna – utan också till grannarna via en app.

”Vi har ett genomgående säkerhetstänk i vår nyproduktion – där uppkopplade brandvarnare är en självklar del för att skydda våra hyresgäster. Genom att montera uppkopplade brandvarnare redan från början kan de boende känna sig trygga direkt när de flyttar in i sina nya hem.”

Martin Sohlberg, VD, GöteneBostäder
Tryva

Inkluderande brandskydd för alla – genom hela livet

Äldre och andra riskgrupper som kan ha svårt att upptäcka, agera och utrymma vid en brand får snabb hjälp tack vare det nya systemet. Investeringen faller väl in med Götene Kommuns mål att skapa trygga boendemiljöer som säkerställer att människor i alla åldrar kan bo kvar länge.

”Investeringen är helt i linje med vårt koncept ”tryggt och tillgängligt boende”, och syftar till att stärka säkerheten för alla boende genom hela livet. Med systemet från Tryva säkerställer vi fungerande brandskydd överallt och möjliggör snabbare upptäckt och första insats vid en brandincident ”

Martin Sohlberg

Digital och hållbar fastighetsförvaltning

Martin ser stora fördelar både vad gäller förvaltning av fastigheten och för boende som får en enklare och tryggare vardag. Systemet testar automatiskt brandvarnarna, och vid behov av service eller batteribyte informeras fastighetsskötare via appen Tryva. Det innebär även att boende inte längre behöver testa sina brandvarnare eller oroa sig för grannens brandskydd.

”Genom att digitalisera vårt brandskyddsarbete kan vi arbeta mer hållbart med våra resurser och tid. Rondering för att kontrollera brandvarnare behövs inte då all serviceinformation skickas digitalt till våra fastighetsskötare.”

Martin Sohlberg

Stora möjligheter med sensorer i smarta fastigheter

Genom att investera i ett skalbart system som enkelt kan utökas och anpassas efter behov, öppnar GöteneBostäder upp möjligheten för att möta framtidens behov och krav på säkerhetslösningar.

”GöteneBostäders nyproduktion är ett fantastiskt exempel på hållbar samhällsutveckling. Vi är väldigt stolta över att bidra med vårt system med uppkopplade brandvarnare med smart larmstyrning för att höja säkerheten i fastigheterna.”

Moa Göransdotter, VD, Tryva

Läs mer om GöteneBostäders satsning

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!