Lärdomar efter branden i Gullspång

Brandförödelse

Fastigheten hade flera brister i brandskyddet

Den 29e augusti 2020 totalförstördes flerfamiljshuset i Gullspång vid branden som startade i en lägenhet. Räddningstjänsten i Östra Skaraborg konstaterar i ett antal brister i det byggnadstekniska brandskyddet, vilket föranlett den snabba brandspridningen.

Inga personskador men stor förödelse

Släckning av brand i Otterbäcken
Släckningsarbetet skedde utifrån.
Foto: Räddningstjänsten

Branden medförde att fastigheten blev totalförstörd, men krävde däremot inte några dödsoffer. Branden spred sig snabbt till vinden och taket rasade redan vid ett oväntat tidigt skede. Släckningsarbetet genomfördes utifrån på grund av den rasrisk som fanns i byggnaden. 

Slutsatsen från utredningen var att fastigheten hade ett antal brister, vilka förklarade den snabba spridningen och allvarliga utgången.

Lärdom 1: Branden i lägenheten upptäcktes för sent

Den boende i lägenheten var inte hemma och grannarna blev inte informerade om den pågående branden genom brandvarnare. Det var först när bilar på gatan tutade som grannarna uppmärksammade den pågående branden.

Grannen Elisabeth Mörk säger till Sveriges Radio att hon märkte av branden först när det kom aska ner till hennes balkong där hon satt.

Räddningstjänsten larmades för sent. Ett ledig brandman på platsen kunde bistå och hjälpa grannar att evakuera. När räddningstjänsten anlände till platsen var samtliga boende redan evakuerade.

Om lägenheterna och trapphus varit utrustade med uppkopplade brandvarnare som larmar till boende, hade upptäckten skett tidigare och förhindrat spridningen.

Lärdom 2: Fastighetens brandceller uppfyllde inte kraven

Räddningstjänstens utredare konstaterar att fastigheten inte hade tillräckligt bra byggnadstekniskt brandskydd. Huset var byggt 1989 med många svaga brandceller.

Utredaren sammanfattar förslag på åtgärder till fastighetsägare:

Vinden skall vara vertikalt brandskyddsindelad 

Huset uppfyllde inte byggreglerna som gällde vid byggnationen och branden spred sig därför i sidled genom luckor i brandcellerna på vinden.

Fastighetsägare behöver vidta åtgärder och säkerställa vertikala brandceller på vinden med samma horisontella placering som underliggande brandceller.

Insidan av yttertaket skall brandskyddas

De vertikala brandcellerna behöver vara anslutna i yttertak, där yttertakets undersida skall vara klädd med tändskyddande beklädnad, minst 60 centimeter under vertikal brandskyddsgräns.

Utredaren uppmanar räddningstjänster i Sverige att inventera och ställa högre krav på fastighetsägare som har bristande brandskyddsindelning.

Ett viktigt arbete för allas säkerhet

Inventera konstruktionen av fastigheten

Är du som fastighetsägare och brandskyddsansvarig osäker på fastighetens byggnadstekniska brandskydd bör du inte vänta på att din räddningstjänst kontaktar er. I stället rekommenderar vi att proaktivt rådgöra med dem eller annan sakkunnig. Förbered er på att resultatet av åtgärderna kan resultera i ett omfattande byggprojekt.

Snabb effekt med uppkopplade brandvarnare

Även med ett starkt byggnadstekniskt brandskydd behöver ni som fastighetsägare säkerställa tidig upptäckt av brand. Det åstadkommer ni genom uppkopplade brandvarnare där grannar eller larmcentral blir informerade i ett tidigt skede. Omfattningen av sådant projekt är enkelt och relativt sett låg kostnad att införa, exempelvis införs Tryvas trådlösa brandvarnarsystem till en fastighet på mindre än en dag.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!