MSB uppmuntrar uppkopplade brandvarnare för äldre

MSB uppmuntrar uppkopplade brandvarnare

Många fastighetsägare och socialtjänster nöjer sig med traditionella brandvarnare för äldre. Dessa brandvarnare tar inte hänsyn till boendes förmåga att upptäcka larm eller agera vid brand. Därför belyser MSB nu problemet med traditionella brandvarnare i kampanjen ”Alla tar sig inte ut lika snabbt – stärk brandskyddet för någon som är särskilt utsatt.”

Svårt att uppfatta en brand och att utrymma

Alla kan inte ta sig ut lika snabbt vid en brand, dessvärre tar inte bränder hänsyn till det. Varje år dör strax under 100 personer i bostadsbränder i Sverige. Merparten av de omkomna är äldre, har funktionsnedsättningar eller missbruk.

Traditionella brandvarnare har inbyggda begränsningar

Helt vanliga symptom vid åldrande, exempelvis nedsatt hörsel, syn-, minnes- eller rörelsesvårigheter gör äldre extra utsatta vid brand. Traditionella brandvarnare förutsätter att den boende själv kan uppfatta och agera på egen hand, vilket normalt inte är fallet.

Bättre brandskydd för äldre räddar liv

MSB anser att många liv kan räddas med förbättrat brandskydd för äldre och adresserar problemet i en stor kampanj.

MSB illustrerar utmaningarna för äldre att utrymma sin bostad i kampanjen. De låter yngre personer testa att evakuera en rökfylld lägenhet iförda utrustning som försämrar syn, hörsel och rörelseförmåga.

Uppkopplade brandvarnare för fastighetsägare och socialtjänster

Socialtjänsten riktar uppkopplade brandvarnare till enskilda brukare, medan fastighetsägaren normalt installerar systemet i hela fastigheten. Uppkopplade trådlösa brandvarnare innebär ingen åverkan på fastigheten.

Aktörer väljer olika sätt att sprida larm om brand

Uppkopplade brandvarnare kan skicka larmen till personer som kan göra skillnad. I Tryvas system skapar fastighetsägaren, socialtjänsten en “larmplan” som bestämmer vilka som automatiskt får larm i händelse av en brand, exempelvis grannar, jourpersonal, anhöriga och/eller larmcentral.

Framtiden är uppkopplad

Allt fler aktörer i branschen stöder införandet av uppkopplade brandvarnare, vilket har goda utsikter att bli standard för fastighetsbolag och socialtjänster i Sverige.

Läs hur Västervik kommun förbättrar brandskyddet för äldre ->

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!