Så förenklas det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA) med smart system

Så förenklas det Systematiska brandskyddsarbetet med uppkopplade brandvarnare från Tryva

Redan inom en månad efter att ha infört uppkopplade brandvarnare och systemet från Tryva lyckades bostadsrättsföreningen Visinge förhindra två potentiellt allvarliga bränder. Med systemet har föreningen inte bara höjt säkerheten för sina boende utan också förenklat det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA). ”Tidigare kunde vi inte veta om alla hade fungerande brandvarnare. Men med Tryva säkerställer vi fungerande brandskydd överallt”, berättar Mikael Andersson, ordförande för BRF Visinge.

Systemet avvärjde brand redan inom en månad

Hos BRF Visinge i Täby har lägenheter, garage, vindar, soprum och samlingsrum blivit utrustade med uppkopplade brandvarnare. Tack vare systemet kunde två potentiellt allvarliga bränder bli avvärjda redan inom en månad. ”Det hade kunnat gå riktigt illa, vi är väldigt glada för att larmet fanns på plats”, berättar Mikael.

Uppkopplade brandvarnare larmar flera mottagare

Det brinner i 24 000 svenska hem varje år, och var femte lägenhet saknar fungerande brandvarnare. Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om boende inte är hemma, eller om ingen hör larmet. Men med uppkopplade brandvarnare går larm vidare till utvalda mottagare – exempelvis till boende, grannar och fastighetsägare – eller till larmcentral för extra övervakning dygnet runt. På så sätt kan bränder bli upptäckta och förhindrade även om boende inte är hemma eller på plats.

Smarta sensorer

Systemet säkerställer fungerande brandskydd överallt

Med systemet får fastighetsägaren full kontroll och kan se varje brandvarnares status och placering. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar via systemet om de behöver batteribyte eller har blivit nedplockade. Detta säkerställer fungerande brandskydd överallt utan behov av manuella kontroller, och både förbättrar och förenklar det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) avsevärt.

”Vi har tidigare delat ut traditionella brandvarnare till de boende utan att kunna veta om de verkligen sitter uppe, är laddade eller ens fungerar. Det var samma visa varje år med att påminna de boende om att testa sina brandvarnare. Men med systemet från Tryva VET vi att fastigheten har fungerande brandskydd överallt”

Mikael

Full kontroll & effektivare Systematiskt brandskyddsarbete

Mikael menar att en stor fördel är att styrelsen får koll på helheten med hjälp av systemet. När det har dykt upp frågor kring rutiner, har de kunnat fråga Tryva om hjälp.

”Systemet ger oss en enhetlig säkerhetsnivå som omfattar hela vår bostadsrättsförening och effektiviserar vårt systematiska brandskyddsarbete. Detta är en stor trygghet för mig som ordförande och ansvarig”

Mikael

Enkelt att komma igång med uppkopplade brandvarnare

Trådlösa, uppkopplade brandvarnare tar endast ett par minuter per utrymme att montera. Med systemet från Tryva är det även enkelt att lägga till exempelvis vattensensorer, temperatursensorer och andra enheter efter behov.

”Monteringen är väldigt smidig och går snabbt. Hela teamet från Tryva är bra att ha att göra med. De är enkla, informativa och duktiga. Vi är jättenöjda med samarbetet”

Mikael

Läs mer hur BRF Visinge förhindrade allvarlig brand

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!