Smarta sensorer från Tryva förhindrade lägenhetsbrand och vattenskada hos Matararengihem direkt

Smarta sensorer

Det allmännyttiga bostadsbolaget Matarengihem har utvärderat ett smart system med uppkopplade brandvarnare och vattensensorer. Vilket innebär att boende har möjlighet att ta emot larm via en app om en brand eller vattenläcka skulle uppstå. Bara veckor efter att avtal om fortsättning var tecknat kunde en lägenhetsbrand och vattenskada bli avvärjd tack vare smarta sensorer.

Undersökningar visar att ca 20% av lägenheterna i Sveriges flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare, och var tredje brand blir därför inte upptäckt i tid. Tack vare systemet från Tryva kan Matarengihem nu säkerställa fungerande brandskydd i samtliga lägenheter på Matarengivägen 13, och höja säkerheten för sina boende avsevärt.

Lägenhetsbrand och vattenläcka första månaderna

I fastigheten på  Matarengivägen 13 har varje lägenhet blivit utrustat med både uppkopplade brandvarnare och vattenlarm. Tack vare det nya systemet kunde en lägenhetsbrand och vattenläcka bli avvärjt redan första månaderna efter installation. Ett vattenlarm upptäckte ett droppande läckage under en diskbänk, och en potentiell vattenskada kunde snabbt bli förhindrat.

En septemberkväll detekterade en brandvarnare rök i en lägenhet, och larm blev skickat till alla boende som valt att ta emot larm i sina telefoner. Tack vare snabbt agerande kunde räddningstjänst släcka branden och vädra ut den rökfyllda lägenheten. Den boende lyckades själv ta sig ut via balkongen.

Via app kan boende ta emot larm från smarta sensorer  

De boende har möjlighet att ta emot larm via appen Tryva om en brandvarnare blir aktiverat någonstans i huset. Larmet visar den aktuella brandvarnarens placering samt information om vad som skett. Detta möjliggör snabb upptäckt och första insats vid brand, även om boende inte är hemma.

Positiv respons från boende och bostadsbolag

Responsen kring det nya systemet har varit mycket positiv och Matarengihem har valt att teckna avtal för fortsättning med systemet.

”Nyttan med systemet fick vi bekräftad direkt. Vi vet att det är lätt att missa att kontrollera sin brandvarnare, vilket påverkar säkerheten för alla i huset. Nu kan vi som fastighetsägare ta över ansvaret och alla kan vara trygga med att samtliga brandvarnare i huset alltid fungerar”,

säger Per-Erik Muskos, VD på Matarengihem.

Smarta sensorer skickar vidare larm till grannar vid brand

Statistik visar att det nästan uteslutande är boende som larmar 112 vid brand. Med uppkopplade brandvarnare och smart “utlarmning” ger systemet möjlighet för grannarna att få brandlarm i en app.


Läs mer om uppkopplade brandvarnare med smart larm till boende här.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!