Uppkopplade sensorer med anslutning till larmcentral

larmstyrning

Det brinner i 24 000 svenska hem varje år, men med uppkopplat brandskydd och anslutning till larmcentral kan man öka säkerheten. Aneby Bostäder lyfter nu brandsäkerheten i sina fastigheter ytterligare en nivå. Genom att skicka utvalda larm direkt till Westra Securitys larmcentral höjer man säkerheten ytterligare för de boende.

Hur fungerar uppkopplade brandvarnare för flerfamiljshus?

Vid brand skickar uppkopplade brandvarnare larm vidare till utvalda mottagare. Med systemet från Tryva kan exempelvis boende, grannar och utvalda medarbetare ta emot larm via appen Tryva, men det går även att lägga till larmcentral för extra övervakning dygnet runt. Tack vare snabb upptäckt och första åtgärd kan både liv och fastighet räddas. Systemets brandvarnare testar dessutom sig själva och säkerställer att varje brandvarnare alltid fungerar.

Brandvarnare kopplad till larmcentral för ökad trygghet

Med anslutning till larmcentral kan du vara säker på att erfarna larmoperatörer alltid har koll på er fastighet. Vid larm agerar larmoperatören enligt en i förväg uppsatt larminstruktion; exempelvis att kontakta SOS Alarm eller ringa kontaktpersoner hos fastighetsägaren. Westra Securitys larmcentral är bemannad dygnet runt och kan hantera både inbrott, brand- och vattenlarm. 

Aneby Bostäder utökar lyckat samarbete med Tryva

Den allmännyttiga stiftelsen Aneby Bostäder fick en tidig bekräftelse på att deras system från Tryva räddar liv. Den 5e juni gick ett brandlarm i appen Tryva – som varnade om kraftig rökutveckling i en lägenhet där den boende låg och sov. Tack vare snabbt agerande från grannar som tagit emot larmet i appen kunde den boende räddas innan branden hunnit få fäste.

Nu väljer Aneby Bostäder att utöka säkerheten ytterligare genom att addera koppling till larmcentral för alla sina fastigheter.


”Systemet från Tryva har vid flera tillfällen givit oss tidiga indikationer på begynnande brand, vilket säkerligen har förebyggt större olyckor. Nu lyfter vi säkerheten i våra fastigheter ytterligare en nivå genom att ansluta systemet till larmcentral. Larmcentralen tar emot larm vid både brand och vattenläcka dygnet runt och kan snabbt agera utifrån givna instruktioner.”

Jens, VD, Aneby Bostäder
Aneby bostäder

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!