Vanligt med vattenläcka i köket från kylskåp – så minskas risken för vattenskador

vattenläcka i köket

Flest vattenskador sker i köket och de orsakas framför allt av vitvaror. Nu visar en fördjupning av försäkringsbolagens inrapporterade skador att kylskåp är den största boven – tyvärr är så många som 68 procent av kylskåpen yngre än 10 år. Så hur kan man minska risken för kostsamma fukt- och vattenskador från våra mest använda vitvaror? Läs mer i artikeln nedan!

Nya vitvaror står för flest vattenskador i köket

Vitvaror, särskilt kyl/frys:
– Yngre vitvaror, särskilt de under 10 år, orsakar ofta läckage. Detta trots att över 85 procent av vitvarorna i de rapporterade skadorna hade tätskikt i form av en plast­balja under utrustningen.
– 73 procent av skadorna från kylskåp är kondensskador. Det innebär att det dels kan handla om brukarfel, dels att kylen inte har tillräcklig förmåga att ta hand om kondensen. En annan orsak är att förändrade levnadsvanor med mer frukt och grönt, gör att kondensen ökar i kylen. Dessutom har kylskåpen på senare år förändrade förutsättningar för att ta hand om kondens – energisnåla kylskåp verkar inte till exempel inte klara av att ta hand om kondensvattnet.
– Eventuellt ökad rapportering på grund av försäkringsersättningar.

Avsaknad av golvbrunn i köket:
Köket saknar ofta golvbrunn, vilket ökar risken för skador.

Bristande krav på tätskikt:
Avsaknad av krav på tätskikt i köket jämfört med våtrum.

Installation av vitvaror av okvalificerade personer:
Ofta installeras dessutom kökets vitvaror till tapp­ och spillvattenledningar av personer utan VVS-kunskap.

Utrustning som orsakar vattenskada i kök

Så kan man undvika vattenläcka i köket från kyl och frys

Statistiken visar att vattenläcka i köket från kylskåp och frys ofta beror på felaktigt handhavande, men med några enkla åtgärder kan man minska risken och förlänga livslängden på sina vitvaror. Vattenskadecentrum delar därför med sig av tips som man kan informera boende/hyresgäster om.

Ventilation:
Kyl och frys genererar värme och behöver utrymme för ventilation. Följ tillverkarens rekommendationer för avstånd till väggar och ventilation för att säkerställa optimal funktion.

Använd plastunderlägg:
Placera plastunderlägg under vitvarorna för att upptäcka eventuella vattenskador. Se till att underläggen är tillräckligt stora och att vitvaran står stabilt på dem.

Håll dräneringshålet rent:
Regelbundet kontrollera och rensa det lilla dräneringshålet längst in i kylskåpet. Om det täpps igen kan avrinningen blockeras, vilket kan leda till vattenskador.

Damma av baksidan:
Dra fram kyl och frys för rengöring minst en gång var sjätte månad. Dammsuga baksidan för att undvika överdriven kompressorbelastning, vilket kan leda till vattenläckage.

Stäng dörrarna ordentligt:
Se till att dörrarna till kyl och frys alltid är ordentligt stängda för att undvika kondensvattenbildning. Ett öppet skåp kan snabbt leda till fuktproblem och vattenskador.

Smarta vattenlarm för tidig upptäckt och åtgärd

De flesta vattenskador går att förebygga och därmed att undvika genom att man upptäcker dem i tid. Vattenlarm är inte större än en tändsticksask, är trådlås och placeras enkelt under exempelvis diskbänken. Vid fukt- och vattenläckor larmar det direkt vidare till utvalda larmmottagare via systemet från Tryva – exempelvis till boende, fastighetsskötare eller vattenjour. På så sätt går det att upptäcka vattenläckor på ställen där man sällan kollar, eller om ingen är på plats.

Läs mer hur bostadsrättsförening förhindrade vattenskador

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!