Brandrisker med litiumjonbatterier i flerbostadshus

litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier blir allt vanligare i produkter som vi använder och laddar i våra hem. I och med detta uppstår nya säkerhets- och brandrisker. Batterierna finns i allt från mobiltelefoner, datorer, elcyklar och elsparkcyklar – till elbilar och energilager i byggnader. Litiumjonbatterier kan utgöra en brand- och/eller explosionsrisk, och är mer svårsläckta. Det är därför viktigt att förebygga och upptäcka en eventuell brand i ett litiumbatteri i tid.

Vad är skillnaden mellan litiumjonbatterier och andra batterier?

Anledningen till att litiumjonbatterier används allt mer i batteridrivna elektronikprodukter är att de bland annat har en högre effekt- och energitäthet, lägre vikt, längre livslängd och är uppladdningsbara jämfört med traditionella batterier.

FunktionKallasExempel på batteriAnvändningsområde
Batterier som kan
laddas
Sekundärt batteri LitiumjonbatteriElfordon, elcyklar,
mobiler, datorer,
handhållna maskiner
Batterier som inte kan
laddas
Primärt batteriAlkaliskt batteriElektronisk utrustning i
hemmet som inte
laddas

3 brandrisker med litiumjonbatterier

Ett brinnande litiumjonbatteri, oavsett storlek, kan vara svårt att släcka och kräver långvarig kylning med stora mängder vatten för att den termiska rusningen ska avstanna. Branden kan stanna vid rökutveckling eller snabbt förvandlas till en kraftig brand som snabbt förstör hela föremålet. När branden är släckt så fortsätter ofta värmeutvecklingen under lång tid eftersom den kemiska reaktionen i batteriet fortfarande pågår.

Om kylningen avbryts för tidigt, kan batteriet antändas igen – i själva batteriet eller närliggande brännbart material. Erfarenheter med litiumjonbatteribränder visar på hög spridningsrisk till närliggande föremål, på grund av intensiv värmeutveckling. Vid inomhusbrand kan röken snabbt sprida sig i byggnaden och är mycket giftig att andas in.

Tre brandrisker med litiumjonbatterier:

  1. Termisk rusning: Kan uppstå vid yttre påverkan i form av brand i eller runt batteriet (termisk påverkan), vid mekanisk påverkan (ex. deformation på grund av slag eller stötar), elektrisk påverkan (ex. återkommande djupurladdning eller överladdning) eller kortslutning. Detta uppstår om batteriet blivit instabilt, vilket leder till temperaturökning på mer än 150–250 grader som kan orsaka brand i batteriet.
  2. Farliga gaser: Vid termisk rusning frigörs giftiga gaser som är skadliga för hälsan vid inandning. Gaserna kan dessutom leda till självantändning eller förvärra brandförloppet.
  3. Återantändning: Efter att branden har släckts fortsätter ofta värmeutvecklingen i batteriet under lång tid. Om kylningen av batteriet avbryts för tidigt kan det leda till återantändning, antingen i batteriet och riskera spridning till närliggande brännbart material.

Hur ska boende ladda elcyklar, elsparkcyklar och dylikt säkert?

Laddning av litiumjonbatterier skall ske säkert, oavsett om laddning sker i lägenheter eller anordnade speciella utrymmen. Ta del av en checklista kring vad som är viktigt att tänka på vad gäller brandrisker och brandskydd vid laddning. Läs mer här.

Elbilar, laddning och brandskydd i garage i flerbostadshus

Lär dig identifiera brandrisker i garage utifrån fastighetens förutsättningar och vilka brandrisker man specifikt behöver tänka på med elbilar och laddning. Läs mer här.

Tidig upptäckt av brand avgörande

Eftersom brand i litiumjonbatterier är svårsläckt är det viktigt att upptäcka branden i tid. Med hjälp av uppkopplade brandvarnare skickas brandlarm direkt till boende, grannar, larmcentral eller medarbetare.

Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om ingen hör dem, men med uppkopplade brandvarnare kan bränder upptäckas även när boende inte hemma, eller om en brand uppstår i utrymmen där det inte alltid är människor närvarande, som exempelvis i just garage eller förråd.

Boende fick larm om brand via appen Tryva- räddade sovande granne

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!