Elcyklar, elsparkcyklar, laddning och brandskydd i flerbostadshus

litiumjonbatteri

Mindre elfordon som elsparkcyklar ligger bakom ett ökat antal bränder enligt en rapport från MSB. Under de senaste fem åren har drygt 400 bostadsbränder skett som kan kopplas till laddningsbara produkter, av dessa är det 80 procent som uppstått under laddning enligt Elsäkerhetsverket. Vi reder ut hur man kan minska risken för brand vid laddning i lägenheter och särskilda anordnade utrymmen i flerbostadshus.

Elsparkcykel bakom kraftig explosion i Norrköping

Explosionen och branden som inträffade i september på grund av en elsparkcykel fick taket på hyresfastigheten att kollapsa. Väggarna demolerades och flera lägenheter totalförstördes. Totalt fick runt 150 boende evakueras. Troliga förloppet är att batteriet blivit överhettat under laddning och att gasflaskor, som hår- och doftspray, som stått i närheten har exploderat.

Bild från Aftonbladet

Elcykel orsakade skador för en kvarts miljon i Malmö

Tidigare i år utbröt även en explosiv brand när en boende laddade sitt cykelbatteri obevakat under natten i sin lägenhet. Fastighetsägaren menar att hyresgästen varit vårdslös genom att inte ha tillräcklig koll under laddning och därmed orsakat skador för en kvarts miljon kronor. Grannarna uppges även vara oroade för att det ska uppstå nya bränder.

Räddningstjänsten berättar att ett stort problem med batterier från elcyklar att de orsakar extremt giftig rök vid en brand. Det är även svårt att släcka elden eftersom det sker en kemisk reaktion i batteriet när det brinner.

Bild från Hem&Hyra

Tips för tryggare laddning för att minska brandrisken

Det är viktigt att veta vilken typ av batterier det är du har eftersom olika batterier har olika risker. Följ tillverkarens anvisningar för din elprodukt om hur, var och när man laddar. Vi har även sammanfattat tips från Brandskyddsföreningen och Elsäkerhetsverket för att minska risken för brand vid laddning. Bra att veta är att MSB bevakar fortsatt riskerna med litiumjonbatterier och anpassar råden utifrån det man vet i nuläget.

  • Använd alltid originalladdare och CE-märkta produkter. Dra ut kontakten när laddningen är klar.
  • Kontrollera laddare och sladdar regelbundet och byt ut trasiga produkter. Använd aldrig ett skadat batteri och utsätt inte produkten för temperaturer den inte tål.
  • Ladda på en hård yta, undvik sängen eller soffan, och håll brandfarliga föremål borta från laddningsområdet. Undvik att ladda i hallen som oftast är en utrymningsväg vid brand.
  • Ladda under uppsikt och se till att en fungerande brandvarnare är närvarande. Om möjligt, undvik att ladda enheter över natten.

Om laddning anordnas i särskilt utrymme i byggnaden

Om laddning av elsparkcyklar, elcyklar, elmopeder och likande anordnas i ett särskilt utrymme bör utrymmet vara brandtekniskt avskilt från trapphuset, som är en viktig utrymningsväg. Det finns även särskilda skåp för förvaring och laddning av batterier som kan användas.

Får elrullstolar laddas i trapphus i flerbostadshus?

Elrullstolar, permobil och liknande utrustning inte får laddas i utrymningsvägar enligt MSB, eftersom själva laddningen utgör en brandrisk. Däremot får elrullstolar förvaras i trapphus, så länge de inte inkräktar på den fria utrymningsbredd som krävs och att andra förvaringsalternativ först har beaktats.

Tidig upptäckt av brand avgörande

Eftersom brand i litiumjonbatterier är svårsläckt och har ett snabbt brandförlopp är det viktigt att upptäcka branden i tid. Med hjälp av uppkopplade brandvarnare skickas brandlarm direkt till boende, grannar, larmcentral eller medarbetare.

Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om ingen hör dem, men med uppkopplade brandvarnare kan bränder upptäckas även när boende inte är hemma, eller om brand uppstår i utrymmen där det inte alltid vistas personer, exempelvis i garage och förråd.

Boende fick larm om brand via appen Tryva- räddade sovande granne

Läs mer om litiumjonbatterier i flerbostadshus

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!