Brandrisker och brandskydd i gemensam tvättstuga

Visste du att tvättmaskiner och torktumlare är några av de vanligaste elprodukterna som orsakar bränder? En brand som utbryter i en gemensam tvättstuga i ett flerbostadshus är dessutom extra riskfylld av olika anledningar. Här följer tips hur du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan tänka kring brandrisker och brandskydd i tvättstugan.

Brandrisker i gemensam tvättstuga i flerbostadshus

För att säkerställa en trygg och säker miljö är det viktigt att inkludera tvättstugan som en del av det systematiska brandskyddsarbetet i fastigheten. Det är också viktigt att informera boende om att följa regler och att meddela vid eventuella problem som de upptäcker.

  • Överbelastning av elapparater eller eluttag: Koppla inte in för många apparater i tvättstugan på samma uttag. Informera boende om att inte överbelasta maskiner med för mycket tvätt och att tömma fickor på smutstvätten. Metallföremål i trumman kan orsaka stopp och överhettning.
  • Felaktig installation av elapparater: Säkerställ att elapparaterna i tvättstugan är CE-märkta, fackmannamässigt installerade och anpassade för den Svenska/Europeiska marknaden. Se till att en elinstallatör installerat en jordfelsbrytare, som minskar risken för brand vid ett elfel. Testa att denna fungerar vid rutinkontroll.
  • Gamla elapparater eller skador på sladd eller stickpropp: Byt ut maskiner som är alltför slitna och gamla. Kontrollera att kablar är oskadade.
  • Dålig rengöring: Ludd i torktumlarens filter kan orsaka brand då det täpper till luftcirkulation eller isolerar värmeelementet som kan bli överhettat. Informera användarna om att tömma damm- och luddfilter regelbundet efter användning. Håll rent och dammfritt bakom och runt utrustning.

Säkerställ fungerande brandskydd i gemensam tvättstuga

Var förberedd om olyckan sker. Tvättstugan är extra riskfylld vid brand och det ställs därför höga krav på fungerande brandskydd och välmarkerade utrymningsvägar. Detta beror på att tvättstugan ofta finns under jord och kan ha begränsat med utrymningsvägar. Bristande brandskydd här är därför en vanlig anledning till kostsamma förelägganden vid tillsyn från räddningstjänsten.

  • Uppkopplade brandvarnare: Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om ingen hör dem. Säkerställ snabb upptäckt av brand med hjälp av uppkopplade brandvarnare som skickar larm direkt till boende, larmcentral eller medarbetare.
  • Lättillgänglig släckutrustning: Det kan vara lämpligt att ha släckutrustning i tvättstugan. Exempelvis brandsläckare och brandfilt.
  • Välmarkerade utrymningsvägar som är fria från hinder. Från gemensamma tvättstugor behövs två av varandra oberoende utrymningsvägar. I vissa fall ingår tvättstugan som en del i en större brandcell med tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar, exempelvis via en korridor utanför utrymmet. Ibland räcker en utrymningsväg, om tvättstugedörren leder direkt till gata eller motsvarande och om utrymningsvägen är synlig från huvuddelen av lokalen.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!