Brandsamverkan

Metoden Brandsamverkan rekommenderas av branschen och används av räddningstjänsten.

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats avgörande. Tack vare metoden Brandsamverkan där personer på plats snabbt får information om att en brandvarnare löst ut och därmed tidigt i brandförloppet kan agera, finns stora möjligheter att hindra brandförloppet och minimera skador. Teknologin får stöd i vetenskaplig rapport finansierad av MSB och Brandskyddsföreningen.

Larm till grannar kan göra avgörande skillnad.

De boende ska alltid agera tryggt vid brand.

  • När en brandvarnare aktiveras tjuter den högt. Efter 30 sekunder skickas larmet vidare. Larmet innehåller information om den aktiva brandvarnarens placering
  • Grannar som tagit emot larmet kan kontrollera om det finns rök i trapphuset – och om så ej är fallet – bege sig till platsen 
  • På plats kan de snabbt skapa sig en lägesbild; söka efter värme och röklukt. Ring alltid 112 vid konstaterad brand och följ husets brandplan. De boende ska aldrig utsätta sig själva för risk

Så fungerar systemet vid brand.

1

Brandvarnaren tjuter

Reagerar på rök, värme eller temperaturstegring.

2

Larm skickas vidare

Är brandvarnaren fortfarande aktiv efter 30 sek larmas det vidare.

3

Sprids enligt larmplan

Larm kan t.ex. skickas till larmcentral, jour, räddningstjänst och boende m.fl.

4

Snabb första insats

Att upptäcka en brand i tidigt
skede räddar liv och fastighet. 

Räddningstjänster rekommenderar metoden.

Metoden är framtagen tillsammans med experter och räddningstjänst. Forskning finansierad av MSB och Brandskyddsföreningens stiftelse Brandforsk visar att snabb upptäckt och första insats av personer på plats vid brand och olycka kan göra avgörande skillnad för händelseförloppet. Räddningstjänster använder samma teknik för spridning av larm i närheten av en olycksplats.

Bränder kan stoppas även om brand uppstår då den boende inte är hemma.

En granne kan bekräfta, varna eller släcka en brand inom 3 minuter medan räddningstjänst ofta kan behöva omkring 20 minuter innan de är på plats. Tiden till första insats är helt avgörande.

Om en brandvarnare aktiveras hos en boende som inte är hemma skickas larmet alltid vidare till fler mottagare, vilket möjliggör att fler kan uppmärksamma ett larm och agera snabbt. 

Prova på systemet

Välj ut en lämplig fastighet för testperiod av systemet. Utvärdera både brand- och vattenskydd för gemensamma utrymmen och lägenheter.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inbjudningar till webbinarier, intressanta artiklar och kunskap direkt i mailkorgen

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!