Vad är egenkontroll för fastighetsägare? Lagkrav, tillsyn och checklista

Vad innebär egenkontroll för dig som fastighetsägare? Vi förklarar lagkrav, tillsyn och vad som ingår - och hur din förening kan effektivisera egenkontrollen och höja säkerheten med smart teknik. 

Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare ska planera och kontrollera din verksamhet för att förebygga hälsoproblem hos boende och skador på miljön. Detta krav är reglerat av Miljöbalken och kommunen agerar som ansvarig tillsynsmyndighet. Vi förklarar lagkrav, tillsyn och vad som kan ingå. Samt hur du som fastighetsägare kan effektivisera egenkontrollen och höja säkerheten med hjälp av uppkopplade sensorer i fastigheten.

Lagkrav på egenkontroll för fastighetsägare i Sverige

Egenkontroll regleras huvudsakligen i 26 kap. 19 § Miljöbalken och omfattar alla som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som kan innebära en påverkan på människors hälsa eller på miljön. Detta gäller alltså för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala och styrelsen i bostadsrättsföreningar. Egenkontroll innebär att planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet för att förebygga hälsoproblem och skador på miljön.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen utövar tillsyn

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillsynsmyndighet och ansvarar för att tillsyn av egenkontrollen följs. De granskar och bedömer verksamhetens egenkontroll och kan ge råd, stöd samt kräva förbättringsåtgärder. En bristande egenkontroll kan leda till förelägganden.

En tillsyn kan exempelvis ske efter klagomål på inomhusmiljön i bostäder, men kan även vara planerad och systematisk för att förebygga problem. Folkhälsomyndigheten har i sin tur uppdrag att ge tillsynsvägledning och att samordna kommunernas hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken.

Vad ingår i egenkontroll för fastighetsägare?

Omfattningen av kravet på egenkontroll utgår alltid från verksamhetens miljö- och hälsoeffekter. För dig som fastighetsägare innebär detta att egenkontrollen varierar från fastighet till fastighet. Till hjälp har vi sammanställt en checklista från Fastighetsägarna, med viktiga områden att ha koll på. Se även till att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljö.

 1. Avfall
 2. Brandskydd (Läs här hur trådlösa, uppkopplade brandvarnare säkerställer fungerande brandskydd överallt)
 3. Buller
 4. Byggnad och tillhörande tomt
 5. Cisterner
 6. Elanläggning
 7. Elektriska och magnetiska fält
 8. Energi (Läs här hur man kan mäta, analysera och styra energiförbrukningen i fastigheten)
 9. Fukt och mikroorganismer (Läs här hur uppkopplade vattenlarm upptäcker fukt- och vattenläckor i ett tidigt skede)
 10. Hissar och motordrivna anordningar
 11. Kemiska produkter och brandfarliga eller explosiva varor
 12. Köldmedier
 13. Legionella
 14. PCB-inventering och sanering
 15. Radon
 16. Skadedjur och ohyra
 17. Störande lukt
 18. Systematiskt brandskyddsarbete (Läs här hur du kan förenkla och effektivisera ert SBA).
 19. Temperatur och drag (Läs här hur kallt eller varmt det får vara inomhus – och här hur du kan kombinera uppkopplat brandskydd med temperatursensor)
 20. Tryckkärl, pannanläggningar och varmvattenberedare
 21. Ventilation

Hur kan man effektivisera egenkontroll av fastigheter?

Genom att använda trådlösa, uppkopplade sensorer kan fastighetsägare effektivisera egenkontrollerna på flera sätt – samtidigt som man höjer säkerheten för alla boende. Exempelvis kan uppkopplade brandvarnare säkerställa fungerande brandskydd överallt, och larm styras till flera mottagare för snabbare upptäckt. Det går även att mäta temperaturen i rummet med brandvarnarna. Med smarta små vattenlarm kan vattenläckor bli upptäckta tidigt och kostsamma, tidskrävande processer kan förhindras.

Sensorerna placeras i olika utrymmen som exempelvis lägenheter, lokaler, trapphus, garage och gemensamma utrymmen. Alla enheter testar sig själva och meddelar om de behöver batteribyte eller har plockats ned. Det innebär att man kan övervaka och hantera fastighetens funktioner i realtid, samtidigt som man får kontroll på vad som sker i exempelvis obemannade lokaler, och tar bort behovet av onödig manuell rondering. Allt detta leder till förbättrad driftseffektivitet, kostnadsbesparingar och ökad säkerhet.

Läs hur BRF förenklar det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!